Reklama

27. 10. 2016  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva MPO

ECHA, CEFIC a DUCC spojily síly

Chemický průmysl EU společně s ECHA učinily důležitý krok ke zlepšení komunikace o chemické bezpečnosti a podepsaly společné prohlášení. Tím se podpoří aplikace nařízení REACH zvláště během období před posledním registračním termínem chemických látek v roce 2018.

Posílení komunikace v dodavatelsko-odběratelských řetězcích prostřednictvím nástroje, jako jsou odvětvové uživatelské mapy, je rozhodující pro snahy národních úřadů členských států, průmysl a ostatní zúčastněné strany.

Odvětvové uživatelské mapy jsou šablony, které mohou průmyslová odvětví sdílet i když používají rozdílné chemické látky. Registranti mohou využívat tyto informace při přípravě registračních dokumentací registrovaných látek.

Již před časem byly shledány odvětvové uživatelské mapy za významně přínosné pro zajištění vysoké kvality registrační dokumentace. Jejich rutinní používání však nebylo dosud institucionalizováno. Institucionalizace odvětvových uživatelských map byla přáním zainteresovaných stran.

Odvětvové uživatelské mapy budou velmi důležité, zejména pro menší chemické firmy, které budou registrovat v posledním registračním termínu v roce 2018.

CEFIC (Evropská rada pro chemický průmysl) vedle dalších akcí bude, jako součást závazku uvedeného ve společném prohlášení, pokračovat v osvětě a podpoře členských organizací při využívání informací z odvětvových uživatelských map v jejich registračních dokumentacích při registracích v konečném termínu 2018 a při aktualizaci již existujících registračních dokumentací.

DUCC (Koordinační skupina následných uživatelů chemických látek) bude také rozšiřovat povědomí o odvětvových uživatelských mapách, což podpoří registranty při generování smysluplných expozičních scénářů.

Využívání odvětvových uživatelských map bude ku prospěchu výrobcům i uživatelům chemických látek v EU i v následujících letech.

ECHA podpoří průmysl při zajišťování komunikace o bezpečném používání v celém dodavatelském řetězci (směrem dolů i směrem nahoru) tak, aby byla ucelená, efektivní a srozumitelná.

ECHA, jako pomoc průmyslu, umístí odvětvové uživatelské mapy na svých webových stránkách a podpoří jejich používání v následujících letech.

První uživatelské mapy budou k dispozici v průběhu měsíce října.

Další informace:

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372