1/2024

ECHA aktualizovala další pokyny k provádění povinností stanovených nařízením REACH

| autor: ECHA, překlad MPO0

ECHA aktualizovala další pokyny k provádění povinností stanovených nařízením REACH

V listopadu 2016 zveřejnila Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) další aktualizované pokyny:

 • Pokyny pro registraci, verze 3.0 - listopad 2016
 • Pokyny pro sdílení údajů, verze 3.0 - listopad 2016

Pokyny jsou v současné době k dispozici pouze v anglickém jazyce.

Hlavní změny jsou:

 1. Pokynech pro registraci
 • vyjmutí části II a přílohy 3;
 • vyjasnění rozsahu registrace v oddílu 2.2.1;
 • aktualizace textu o látkách považovaných za registrované (oddíly 2.2.4.1 and 2.2.4.2);
 • vyjasnění textu a přidání nových příkladů o kalkulaci tonáže v oddílu 2.2.3;
 • změny v číslování oddílů 3 a 4;
 • aktualizace informací o procedurách sdílení údajů (hlava 3; o procesu podávání žádostí (oddíl 3.4),
 • aktualizace textu o standardních požadavcích na informace (oddíl 4.1.1) a textu o společném zasílání údajů (oddíl 4.3);
 • vyjasnění možností opt-out (oddíl 4.3.2);
 • vysvětlení principu „jedna látka, jedna registrace“ a konceptu SIP (sekce 5.2.1);
 • zařazení speciálních aspektů pro registrační dokumentaci pro tonáž 1 – 10 t/r v oddílu 5.2.4;
 • aktualizace informací o CHESAR v oddílu 5.3.2.
 1. Pokynech pro sdílení údajů:

Při revizi těchto Pokynů bylo plně vzato do úvahy prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/9 o společném předkládání a sdílení údajů v souladu s nařízením REACH.

Revize zahrnuje:

 • v části 1 vylepšení definice pro zavedené a pro nezavedené látky s důrazem na povinnost sdílení údajů mezi registranty obou typů látek; vyjasnění významu údajů generovaných podle nařízení o biocidech;
 • revize části 2 a 3 (pravidla o sdílení údajů pro phase-in látky; představení konceptu „Profil identity látky“ (SIP – substance identity profile) a jeho důležitost pro utváření SIEF;
 • představení klíčových okruhů, které by měly být zahrnuty do každé dohody o sdílení údajů; přesun důkazního břemene o aktivitách sdílení údajů z vedoucího registranta obecně na spoluregistranty;
 • představení potřeby odsouhlasení mechanizmu sdílení nákladů, včetně mechanizmu úhrady;
 • vyjasnění potenciálu nově přistupujícího registranta/registrantů; oddíly o diskuzích o sdílení údajů podle čl. 30(3);
 • revize oddílu 4: o požadavcích eliminace nebo změny zastaralých informací a další vyjasnění použitelnosti pravidla 12-ti let; a dal.;
 • revize oddílu 5: podrobnější vysvětlení sdílení nákladů a dal.;
 • revize oddílu 6: společné předkládání s důrazem na princip „jedna látka jedna registrace“ a přidány nové pododdíly vysvětlující další souvislosti;
 • revize oddílu 7: podrobnější vysvětlení pravidel hospodářské soutěže;
 • revize oddílu 8: podrobnější popis forem spolupráce a variability dohod;
 • přílohy: aktualizována příloha 1 a grafická znázornění postupů

a přidány

 • nové přílohy 3 a 4.

Další informace

https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag