2/2023

Důležitý krok pro dostavbu Pražského okruhu: Úsek 511 získal souhlasné stanovisko EIA

| autor: Tisková zpráva MŽP0

Důležitý krok pro dostavbu Pražského okruhu: Úsek 511 získal souhlasné stanovisko EIA

„Poté, co Pražský okruh nedostal od Evropské komise možnost uplatnit výjimku z opakování procesu EIA, jsme této stavbě dali nejvyšší prioritu. Investor - Ředitelství silnic a dálnic - odevzdal dokumentaci EIA v dubnu a Ministerstvo životního prostředí, s přihlédnutím k tomu minimálnímu součtu správních lhůt a významu záměru, dodrželo slíbený termín a stanovisko vydalo ještě na podzim,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Dokončení Pražského okruhu mezi brněnskou dálnicí a Štěrboholskou spojkou pomůže vedle obcí na východ od metropole i pražskému Spořilovu, přes který projíždějí kamiony k Jižní spojce, a už dlouhá léta tak silně zatěžují tamní ovzduší a dopravu.

V rámci stanoviska EIA je uloženo 40 podmínek pro další zmírnění vlivů této části Pražského okruhu na životní prostředí. Za zásadní lze označit zejména opatření k uvedení stavby 511 a přeložky komunikace I/12 Běchovice - Úvaly do provozu ve stejném termínu a opatření k prověření pro životní prostředí lepšího řešení MÚK Dubeč v blízkosti Běchovic, zejména pokud jde o zlepšení hlukové situace.

Další opatření směřují ke zlepšení vlivu na imisní situaci, zejména pokud jde o včasné výsadby dřevin ještě před zahájením výstavby, k ochraně vod a uloženo je rovněž pravidelné informování dotčených obcí a městských částí o postupu přípravy stavby, výstavbě i o zkušebním provozu.

Na rozdíl od 9 dalších klíčových dopravních projektů Evropská komise v případě úseku 511 nepovolila jeho zařazení na vládní seznam záměrů, u kterých není nutné opakovat proces EIA (podrobnosti najdete zde). „Je to smutný důsledek nečinnosti předchozích vlád. První stanovisko EIA získala tato část Pražského okruhu už v roce 2002. Nyní se tu situaci pokoušíme napravit a konečně posunout úsek 511 blíže k jeho realizaci,“ doplňuje ministr Brabec.

Vydání stanoviska Ministerstva životního prostředí k dokumentaci EIA je pro dostavbu další části Pražského okruhu klíčovým momentem, který umožní pokračovat v přípravě stavby z Běchovic k dálnici D1. Následujícím krokem v přípravě bude zapracování podmínek stanoviska do dokumentace pro územní řízení, její projednání s dotčenými orgány a příprava žádosti o územní rozhodnutí.

Paralelně bude probíhat příprava dokumentace pro stavební povolení a zahájení kroků pro majetkoprávní vypořádání ze strany hlavního města Prahy do doby vydání územního rozhodnutí.

„Daří se nám ve spolupráci s pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou, jejím náměstkem Petrem Dolínkem a zástupci Ředitelství silnic a dálnic urychlovat přípravu stavby. Společný cíl máme do konce roku 2020 stavbu zahájit a o čtyři roky později mít 12,5 kilometru dlouhý úsek Pražského okruhu otevřený pro provoz,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Stanovisko se všemi podmínkami najdete zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP