2/2023

Druhá vlna ekologizace pokračuje, s výstavbou nového odsíření pomáhá i vrtulník - spolehlivé dodávky tepla pro Prahu budou zajištěny i do budoucna

| autor: TZ ČEZ0

Druhá vlna ekologizace pokračuje, s výstavbou nového odsíření pomáhá i vrtulník - spolehlivé dodáv

Cílem celého ekologizačního programu je zajištění plnění závazných emisních limitů a tím i dalšího provozu největší teplárny v České republice.

Ta zásobuje teplem nejen Pražany žijící na pravém břehu Vltavy, ale i města Mělník a Neratovice, blízké Horní Počaply a další odběratele v lokalitě Elektrárny Mělník.

Transport komínové vestavby o průměru 9,5 m a hmotnosti 4 tuny na korunu komína ve výšce 140 metrů.

„Výstavba nových odsiřovacích linek probíhá již druhým rokem. Realizací akce bude zajištěno plnění nových přísnějších emisních limitů vypouštěných oxidů síry,“ říká Martin Hora, technický ředitel společnosti Energotrans.

Zároveň se zmiňuje o tom, že teplárenský charakter výroby má své specifikum. „Probíhající práce totiž nesmí přerušit výrobu a dodávky tepla do Prahy. Z tohoto důvodu jsou na průběh realizace nového odsíření, která je rozdělena do dvou etap, kladeny vysoké nároky.

Na podzim letošního roku musí být uvedena do provozu první linka odsíření a o rok později druhá. Některé provozy a technologie jsou ovšem pro obě linky společné, proto musí být zrealizovány již během aktuální první etapy.“

Podle Martina Hory patří mezi jednu z nejdůležitějších společných realizací rekonstrukce hlavního komínu.

Potřebná část technologie teplárny byla proto po skončení zimního období přepojena na nově postavený provizorní komín, který umožní provoz teplárny v období celého letošního léta.

„Naplno se tak mohly rozběhnout práce na hlavním komínu, který je rekonstruován na takzvaný mokrý komín.

V praxi to znamená, že jeho původní vyzdívka musí být odstraněna a bude nahrazena nerezovou vložkou, která bude ve své horní části zakotvena do komínového dříku prostřednictvím nosného roštu. Na vrcholu bude instalován i eliminátor úletu kapek.“

Pro montáž této části dodavatel použil během uplynulého víkendu leteckou techniku, konkrétně speciálně upravený vrtulník Mil Mi-8 slovenské společnosti UTair Europe, s. r. o., z letiště Piešťany.

Pomocí vrtulníku byl v sobotu snesen z komína traverzový rošt a následně v neděli v ranních hodinách pak jeho osádka ve spolupráci se zaměstnanci dodavatelské firmy přesně usadila komínovou vestavbu o průměru 9,5 m a hmotnosti 4 tuny na korunu komína ve výšce 140 metrů.

Všechny elektrárny a teplárny, s nimiž Skupina ČEZ počítá do budoucna, již prošly nebo právě procházejí modernizací tak, aby splňovaly přísné emisní limity, které dle evropské legislativy začnou platit od poloviny roku 2020.

V případě Teplárny Energotrans zajišťuje výstavbu nového odsíření společnost DIZ Bohemia, s. r. o., přičemž společnost Energotrans, a. s., využila na realizaci projektu snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník (kotle K1-K6) dotaci z fondů Evropské unie.

„Projekt svým zaměřením spadá do prioritní osy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 a je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí.

V prosinci 2016 proto vydalo ministerstvo životního prostředí Rozhodnutí o přidělení dotace v celkové výši 393,8 milionu korun. Celkové náklady na realizaci a uvedení do provozu jsou plánovány zhruba ve výši 1,9 miliardy korun,“ uzavírá Martin Hora.

Již koncem roku 2015 zahájila společnost Energotrans roční zkušební provoz zařízení pro snížení emisí oxidu dusíku (NOx) a emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) vypouštěných do ovzduší. Tedy dílčího projektu celé druhé vlny ekologizace.

Smyslem celé akce je snížení emisí NOx o více než 20 %, respektive 30 %, oproti stavu před realizací opatření. Projekt byl rovněž spolufinancován z Evropských strukturálních fondů. Snížení emisí NOx bylo realizováno jak v oblasti primárních, tak i oblasti sekundárních opatření.

Omezením produkce tuhých znečišťujících látek, plněním nových přísnějších emisních limitů NOx a stejně tak i SOx má Teplárna Energotrans ze Skupiny ČEZ jako největší teplárna v České republice nakročeno tím správným směrem k zajištění podmínek pro dlouhodobou ekologickou a spolehlivou dodávku tepla zhruba pro 270 tisíc domácností v Praze i mimo ni.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP