Reklama

Školy, školky a jiné dětské kolektivy z oblastí s nejvíce znečištěným ovzduším se mohou opět ucházet o finanční příspěvky na ozdravné pobyty dětí. 


Krajský úřad Plzeňského kraje připravil ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR a s ORP v Plzeňském kraji pro občany informační semináře ke kotlíkovým dotacím.


Olomoucký kraj letos poskytne obcím na modernizaci a rozšíření vodovodů a kanalizací více než osmadvacet miliónů korun. Krajské peníze pomohou tam, kde je nedostatek vody nebo problémy s jejím čištěním.


Vyhlášení třetí vlny tzv. kotlíkových dotací schválila Rada Zlínského kraje.
Podat žádost o dotace u Státního fondu životního prostředí ČR bude nyní výrazně pohodlnější. Zcela nový online systém umožní žadatelům podat a spravovat své dotační žádosti u programů administrovaných Fondem kompletně přes internet.
Žádostmi o poskytnutí finanční dotace v rámci OP PIK mohou nyní firmy přispět ke zlepšení životního prostředí i v rámci svého provozu. Výzvy jsou určeny pro oblast celé ČR, avšak mimo hlavního města Prahy.
Podpora zelených střech a zachytávání dešťové vody. Na tyto dvě akce se zaměřují nově dotační programy, které v květnu letošního roku vyhlásil Magistrát města Brna. Žádost o dotaci už podala více než stovka lidí.
Lepší třídění, recyklaci a zpracování odpadů podpoří Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR dalšími prostředky z evropských fondů. 
Královéhradecký kraj letos v květnu vyhlásil další výzvu k předkládání žádostí o kotlíkovou dotaci.
Počet automobilů na CNG se každoročně zvyšuje o více než 20 procent. Stlačený zemní plyn (CNG) se definitivně stal významnou ekologickou alternativou k běžně používaným fosilním palivům. Pro další rozvoj CNG a LNG je klíčová dlouhodobá podpora ze strany státu. 

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372