Reklama
Zastupitelé na svém letošním druhém zasedání odsouhlasili poskytnutí individuální účelové dotace, která bude městu Brandýs nad Labem sloužit na zaplacení nákladů spojených s likvidací následků ropné havárie u Nehvizd. Kraj pro tento účel uvolní z havarijního fondu přes 705 tisíc korun.
Od června budou moci zájemci žádat o podporu v rámci dvou nových dotačních programů města Brna pro oblast životního prostředí. 
Vlastníci bytových domů, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva mohou stále získat dotace na zateplování bytových domů.
Středočeský kraj a Centrum pro regionální rozvoj Vás zve v pondělí 15. dubna na informační seminář na téma „Dotace na zateplení a úspory energie v bytových domech z IROP“ – výzva č.78.
Státní fond životního prostředí ČR oficiálně představil program Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu spolufinancovaný z prostředků Norských fondů. Stalo se tak na zahajovací konferenci v Podolské vodárně v Praze za účasti zástupců českých i norských tvůrců programu.
Jediným resortem, který řeší podporu potravinových bank, je Ministerstvo zemědělství (MZe). Pomáhá jim od roku 2016 a aktivně jim bude pomáhat i po roce 2019, dokud se nenajde vhodnější systémové řešení.
Ministr životního prostředí schválil investice pro zlepšení kvality života obyvatel v obcích obcí v souhrnné výši 366 milionů korun prostřednictvím 174 projektů z Národního programu Životní prostředí. 
Seminář ZATEPLOVÁNÍ BUDOV - Dotační příležitosti v oblasti energetických úspor je připraven ve spolupráci s Eurocentrem Liberec, Centrem pro regionální rozvoj ČR a Státním fondem životního prostředí ČR.
Od začátku dubna mohou obce, neziskové organizace a právnické či fyzické osoby žádat Liberecký kraj o dotace na projekty ke zvýšení zadržovací schopnosti krajiny.
Moravskoslezský kraj, Ministerstvo životního prostředí a Třinecké železárny se vloni zavázaly k aktivitám, které podniknou nad rámec zákonných požadavků a povedou k menšímu zatížení životního prostředí.

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372