Reklama

23. 11. 2017  |  Aktuality  |  Autor: SFŽP

Dotace na snížení světelného smogu jsou rozebrány

O dotace na snížení světelného znečištění v obcích ležících na území národních parků je velký zájem, vyčleněné finance byly vyčerpány více jak dva měsíce před stanoveným termínem. Rychle mizí i dotace na kofinancování projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí.

Od září letošního roku mohly obce v národních parcích žádat v rámci výzvy č. 15/2017 o finanční podporu na výměnu svítidel veřejného osvětlení nebo například na úpravu či instalaci sloupů a stožárů veřejného osvětlení. Motivací pro realizaci těchto projektů jim byla vedle nabízené 85 procentní dotace také snaha snížit světelné znečištění, kterým trpí zejména ptactvo.

Připraveno pro ně bylo 15 milionů korun, které se díky velkému zájmu stihly vyčerpat s velkým předstihem a příjem žádostí na tyto projekty byl proto uzavřen necelé tři měsíce od spuštění příjmu žádostí. Do 21. listopadu 2017 dorazilo na Státní fond životního prostředí ČR 9 žádostí o dotaci v celkové výši přesahující 16 milionů korun.

Projekty na snížení světelného smogu tvoří ale jen část z pestré škály aktivit, na které výzva č. 15/2017 nabízí finanční podporu. 

Obce tak stále mají šanci například opravit nebo nově vybudovat cesty a chodníky, pořídit nové lavičky, odpadkové koše, informační tabule či navigační značení, zpracovat rozvojové dokumenty zaměřené na životní prostředí, modernizovat a dovybavit informační centra ad. Příjem žádostí je v případě těchto podporovaných aktivit stále otevřen.

Dokumenty k výzvě č. 15/2017 

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372