1/2024

Domácnosti vodou nadále šetří, v průmyslu její spotřeba mírně roste

| zdroj: ČSÚ0

drinking-water-mess-glacier-cast-iron-c4e39d89b4bfc670b2eee388ac4e9e8b
zdroj: pickpik.com

Češi v roce 2023 denně spotřebovali v průměru téměř 87 litrů vody, což bylo o zhruba tři litry méně než v předchozím roce. Ztráty vody v Česku loni meziročně vzrostly o 0,6 %, když dosáhly hodnoty přes 85 milionů metrů krychlových.Vodou z veřejných vodovodů nebyla zásobena 5,5 procenta obyvatel země.

Spotřeba vody v domácnostech v roce 2023 poklesla oproti předchozímu roku o 2,7 l/os/den na 86,7 l/os/den, tedy o 3 %. Průmysl a ostatní odběratelé naopak navýšili spotřebu vody o 1,5 % na 152 mil. m3, což byl meziroční nárůst o 2,2 mil. m3 vody. Ztráty vody meziročně mírně narostly o 0,6 mil. m3 a dosáhly hodnoty 85,1 mil. m3.

Podíl ztrát z vody vyrobené a určené k realizaci v roce 2023 představoval 14,8 %, což bylo v porovnání s předchozím rokem o 0,1 procentního bodu více. Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodu loni dosáhnul 94,5 %. Vodné činilo v průměru 53,10 Kč/m3 bez DPH.

Podíl obyvatel napojených na kanalizaci v roce 2023 činil 86,7 % a celkový počet obyvatel v domech napojených na kanalizaci vzrostl na 9 427 tisíce. Z tohoto počtu bylo 97,5 % napojeno na čistírnu odpadních vod. Čištěno bylo 97,7 % odpadních vod napojených na veřejnou kanalizaci. Stočné dosáhlo v průměru 48,40 Kč/m3 bez DPH.

V rámci národního hospodářství bylo různými uživateli odebráno 357,4 mil. m3 podzemních vod, povrchové vody bylo odebráno 966,8 mil. m3. Zpět do toků bylo vypuštěno 1 472 mil. m3 odpadních vod.

Údaje vyplývají z publikace Vodovody, kanalizace a vodní toky - 2023, kterou zveřejnil Český statistický úřad.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP