Reklama

12. 9. 2016  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva MPO

Do programu na podporu elektromobility se přihlásilo 53 projektů

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo v rámci programu Nízkouhlíkové technologie I. výzvu na projekty týkající se nákupu osobních a užitkových elektromobilů, výstavbu dobíjecích stanic a další aktivity. Dotace na pořízení elektromobilů ve výši 39,3 milionů korun se rozdělí mezi 53 úspěšných projektů.

Zájem žadatelů tak dosáhl na téměř polovinu alokovaných zdrojů. V I. výzvě programu OP PIK "Nízkouhlíkové technologie" bylo v části na podporu elektromobilů připraveno 80 milionů korun.

Na jedno vozidlo si mohli podnikatelé vyžádat příspěvek ve výši 70 000 až 217 000 Kč, z podpory byly vyloučeny ojeté, vyšší střední, luxusní, terénní či sportovní vozy. Jeden projekt mohl obdržet až 3 miliony korun. 

Program "Nízkouhlíkové technologie" je svým charakterem pilotní program, který má cílit na rozvoj inovativních technologií.

"Jde o podporu prvních vzorových projektů, nepředpokládali jsme tedy masivní příjem přihlášek, jak tomu bývá u jiných programů pro podnikatele. Celkem 53 přijatých žádostí o čerpání téměř 40 milionů korun nás proto příjemně překvapily a výsledek ukazuje, že o dotace na elektromobilitu je zájem," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Projekty v rámci podpory nízkoemisních vozidel přispějí ke snížení produkce emisí ze silniční dopravy, diverzifikaci vozového parku a snižování závislosti na ropných látkách.

"Žadatelé nahradí dosavadní vozy se spalovacím motorem těmi elektrickými a využijí je například pro přepravu zboží mezi svými pobočkami i k zákazníkům. Další projekty se zaměřily například na elektromobilizaci v oblasti péče o veřejnou zeleň," uvedl příklady žádostí Jan Mládek.

V rámci I. výzvy programu "Nízkouhlíkové technologie" se podpora zaměřuje na oblast elektromobility, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Na všechny tři oblasti bylo alokováno celkově 260 milionů korun a žádosti o dotace mohli žadatelé podávat od 7. března do 31. července 2016.

Celkem se přihlásilo 82 projektů s celkovými způsobilými výdaji 856 915 041 Kč, z nichž činí 343 857 251 Kč dotace.

U aktivity elektromobilita bylo přijato 53 projektů s celkovými způsobilými výdaji ve výši 63 227 071 Kč a z toho dotace činí 39 370 218 Kč. Na tuto aktivitu bylo alokováno 80 mil. Kč.

U aktivity kumulace energie bylo přijato 6 projektů s celkovými způsobilými výdaji ve výši 62 911 892 Kč a z toho dotace činí 16 546 913 Kč. Na tuto aktivitu bylo alokováno 80 mil. Kč.

U aktivity druhotné suroviny bylo přijato 23 projektů s celkovými způsobilými výdaji ve výši 730 776 078 Kč a z toho dotace činí 287 940 120 Kč. Na tuto aktivitu bylo alokováno 100 mil. Kč.

NUT — I. výzva Počet projektů Celkové způsobilý výdaje v Kč Dotace v Kč Alokace v Kč
a) Elektromobilita 53 63 227 071 39 370 218 80 mil. Kč
b) Akumulace energie 6 62 911 892 16 546 913 80 mil. Kč
c) Druhotné suroviny 23 730 776 078 287 940 120 100 mil. Kč
Celkem
82
856 915 041 343 857 251 260 mil. Kč

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372