1/2021

Děti Země nejednají ekologicky

| autor: Pavel Mohrmann0

Děti Země nejednají ekologicky

Nepodléháme iluzím, ale uchováváme si své ideály, přidávají ke svému představení na svých stránkách Děti Země a já musím dodat, že tyto ideály jsou prostě zcestné. A zcestné jsou proto, že vyplývají snad z nerozvážnosti, nebo spíše z absolutní neznalosti věcí, ale jejich naplňování je pro společnost určitě obtížně řešitelné, snad i nebezpečné.

O co je boj tohoto společenství bezdůvodnější, o to je zarputilejší. Jenže čeho je moc, toho je příliš. Slepé odmítání věcí musí mít svůj důvod, pouhá víra ve svou pravdu prostě nestačí. Chotíkovské ZEVO je environmentálně na výši. Je to moderní technologie, která na životní prostředí působí jen minimálně. Jenže pro Děti Země je to spalovna. Spalovna je sprosté slovo a kdo bude říkat sprostá slova, půjde na pranýř.

Co takhle zaměřit se opravdu na poslání, které mají Děti Země v záhlaví svých stránek a přírodu opravdu chránit? Jít a stejně zarputile bojovat proti neekologickému skládkování?

Děti, víte, že cca polovina odpadu v ČR jde na skládky? A skládka že je environmetálně násobně nebezpečnější než ZEVO? Že skládek je v ČR přes 200 a velkokapacitní ZEVO jsou v republice jen 4? Co takhle jít a se stejnou zarputilostí házet klacky pod nohy skládkařům? Zarputile bojovat za využívání odpadu? Zkusit se podílet na vytváření prostředí vhodného pro vznik recyklačních zařízení? A kladu opravdu důraz na slovo recyklační, protože separačních linky jako jsou například MBÚ nejsou v drtivé většině koncovým řešením.

Drahé Děti Země, dělejte opravdu to, co máte na stránkách. Nechce to moc. Jen být erudován v oblasti ekologie a vše bude v pořádku.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
E-salon
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace