1/2024

Čtvrtá fáze EU ETS a možnosti financování nízkouhlíkových investic

| autor: oEnergetice.cz - Zuzana Vrbová0

Čtvrtá fáze EU ETS a možnosti financování nízkouhlíkových investic
Akci společně s ČEZem organizoval bruselský think tank ERCST (European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition).

Zástupci ERCST zprvu shrnuli, že existující mechanismy určené pro financování inovací prováděných jednotlivými provozovateli v systému EU ETS – tzv. solidarita a derogace podle čl. 10c směrnice o EU ETS, budou moci být využity i v dalším obchodovacím období, které nastává k 1. lednu 2021.

K těmto přibydou od roku 2021 dva další mechanismy, které mají podobu specializovaných fondů – Modernizační a Inovační fond. Česká republika díky svému relativně nižšímu HDP v rámci Evropské unie může využít všechny tyto mechanismy. Obecně ale platí, že všechny mechanismy státy zavádět nemusí.

Jednotlivé členské státy mají možnost si množství povolenek, které mohou v rámci jednoho z mechanismů využít na investice, převést do mechanismu jiného.  Ač pro tyto „přelivy“ platí určitá pravidla, je vnitrostátní zavedení mechanismů veskrze v dikci jednotlivých států.

ČR nespíš derogace již nevyužije, povolenky zdarma ale dál budou

Podle poslední verze české novely zákona o emisních povolenkách, který nyní směřuje do vlády, již Česká republika nebude vydávat povolenky výměnou za investice – nevyužije tak článku 10c směrnice, který zavádí tyto tzv. derogace.

O povolenky ale Česko ani provozovatelé provádějící investice nepřijdou. Tyto budou totiž převedeny do tzv. Modernizačního fondu, který poskytne větší flexibilitu při udílení podpory a prostředky z něj budou moci být poskytnuty širšímu poli příjemců.

Větrná turbína v americkém státě Severní Dakota. Zdroj: www.siemens.com/press
Modernizační fond bude primárně financovat investice do obnovitelných zdrojů. Zdroj: www.siemens.com/press

Modernizační fond v sobě bude obsahovat nejen prostředky z derogačních povolenek, jak je uvedeno výše, ale i velké množství prostředků poskytnutých ČR v rámci samotného Modernizačního fondu (pro Českou republiku je při ceně 20 eur za povolenku odhadována hodnota prostředků z tohoto fondu, bez povolenek dle čl. 10c, na 984 milionů eur pro čtvrté obchodovací období, při ceně 35 eur půjde o 1722 milionů eur). Podmínkou pro získání prostředků z Modernizačního fondu bude to, aby investice nebyla žádným způsobem použita na využití pevných fosilních paliv.

Solidarita zůstává a Investiční fond nahradí NER 300

Povolenky v rámci tzv. solidarity zvyšují množství povolenek, které státy s nižším HDP v EU mohou vydražit. České republice budou tyto i v dalším obchodovacím období uděleny, menší část z nich bude přitom rovněž převedena do Modernizačního fondu (ten tedy bude reálně obsahovat větší množství prostředků než výše zmíněných 984 milionů eur).

Inovační fond se snaží o nahrazení ne příliš dobře fungujícího programu NER 300. Čerpání prostředků z tohoto programu bylo poměrně problematické a geograficky nespravedlivé. Inovační fond proto poskytne prostředky geograficky proporčně, podpora bude moci pokrýt až 60 % způsobilých nákladů a to i provozních.

Evropská komise skrze tento fond slibuje lepší podporu inovativních nízkouhlíkových technologií a procesů. V současnosti je očekáváno, že Inovační fond by měl, při ceně 20 eur za povolenku, dosahovat minimální hodnoty 9 miliard euro.

Zdroj: oenergetice.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP