Reklama

CHEMIE

Naše emise CO2 by bylo možnost snížit o čtvrtinu implementací pouhých 17 řešení nabízených chemickým průmyslem. Toto je jeden ze závěrů poslední zprávy Mezinárodní rady chemických asociací (ICCA) „Umožnění budoucnosti: Chemické inovace pro nízkouhlíkovou společnost“.


Látku s unikátními vlastnostmi zajímavými pro průmysl umí výzkumníci z Masarykovy univerzity v Brně vyrobit mnohem efektivněji, než je běžné.


Celosvětové stávky studentů v úsilí o smysluplné kroky směrem ke snižování množství emitovaných skleníkových plynů se 20.9.2019 zúčastnilo, podle odhadů, 4 miliony účastníků.


Alliance to End Plastic Waste si vytýčila za úkol vybudovat během 5 let infrastruktury pro sběr plastových odpadů a jejich využitím především recyklací. Dále se zaměřuje na vzdělávání a prevenci vzniku odpadů, především v Asii. Pro tyto aktivity shromáždila 1,5 miliardy USD.


Na pracovištích v ČR se každoročně stanou přibližně 2 % pracovních úrazů, u nichž je jako zdroj úrazu uváděna nebezpečná chemická látka nebo směs. Často se jedná o úrazy, při kterých dojde k závažnému poškození zdraví zaměstnance, a to i s trvalými následky.


Jakmile ECHA žadatelům o registraci zašle návrh rozhodnutí, nebere během rozhodování o hodnocení dokumentace v úvahu aktualizace. Žadatelé o registraci musí své registrační dokumentace aktualizovat průběžně (zveřejněno ECHA 26. 11. 2019).


Globální megatrendy, jako jsou ochrana klimatu a růst populace, vyžadují i v případě plastů přechod na cirkulární ekonomiku s ohledem na zodpovědné zacházení se zdroji.


ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 24. ledna 2020 (zveřejněno ECHA 27. 11. 2019).


Trend, směřující k optimalizaci vlastností plastových výrobků a způsobů jejich zpracování, musí směřovat k zohlednění cirkularity. Jednoduše řečeno, aditiva nesmějí omezovat recyklovatelnost, v optimálních případech ji musí usnadnit.


Pilotním projektem Fóra o prosazování v 15 zúčastněných zemích bylo zjištěno, že 12% kontrolovaných výrobků obsahuje látky SVHC. Většina dodavatelů (88%) předává spotřebitelům nedostačující informace (zveřejněno ECHA 18. 11. 2019).


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372