Reklama

CHEMIE

Únik kapalného propylenu z poškozené cisterny v sokolovské společnosti Synthomer se stal tématem cvičení Krizového štábu Karlovarského kraje.


Ke dni 31. května 2018 byl ukončen přechodný režim pro registraci zavedených chemických látek podle nařízení REACH. Komise nyní objasnila, která ustanovení pro zavedené látky se budou i nadále používat do 31. prosince 2019.


Od 1. ledna 2020 musí společnosti poskytovat více informací podle nařízení REACH o nanomateriálech na trhu EU. ECHA vyzývá potenciální žadatele o registraci, aby se seznámili s novými právními požadavky a připravili se (zveřejněno ECHA 8. 10. 2019).


V několika svých příspěvcích na webu Průmyslové ekologie jsem si postěžoval, že „Strategie EU pro cirkulární ekonomiku plastů“ postrádá několik jednoznačných definic, jako např. pro „plast“, pro „recyklaci plastů“, pro „jednorázové plasty“ apod.


Přechod na obnovitelnou energii a vodík je pro chemický průmysl jedním z hlavních řešení, jak výrazně snížit emise, vysvětlil generální ředitel společnosti Cefic Marco Mensink. Hovořil v Amsterdamu na setkání RE-Source o veřejných zakázkách na energii z obnovitelných zdrojů.


Přehled legislativních předpisů týkajících se klasifikace, označování a balení látek a směsí, které vychází z Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek (GHS), a které byly přijaty v EHP (aktualizováno k 10.10.2019).


V září oslovila Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) prostřednictvím zástupce svého výkonného ředitele Jukky Malma všechny své akreditované zúčastněné subjekty a vyzvala je před vystoupením Spojeného království z EU k patřičným reakcím z hlediska registrací podle nařízení REACH.


Agentura ECHA vyzývá zúčastněné strany, aby do 16. prosince 2019 předložily důkazy a informace týkající se použití olova ve střelivu (kulkách i brocích) v jakémkoliv terénu i mimo mokřady a v rybářském olůvku.


Na seznam látek podléhajících povolení bylo navrženo dalších 18 látek SVHC, které byly upřednostněny z Kandidátského seznamu. Je to již 9. doporučení látek s nebezpečnými vlastnostmi pro lidské zdraví nebo životní prostředí (zveřejněno ECHA 1. 10. 2019).


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372