Reklama

4. 5. 2017  |  Aktuality  |  Autor: ECHA, překlad Ekotox

Chemické výrobky se starými etiketami z polic do 1. června 2017

Od 1. června 2017 musí být všechny chemické produkty uvedené na trh označeny v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení (CLP).

Společnosti musí před uvedením na trh přiměřeně klasifikovat, označit a zabalit své nebezpečné chemické látky a směsi.

Od 1. června 2017 musí být všechny chemické produkty uvedené na trh označeny v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení (CLP). To znamená ukončení přechodného období pro označování směsí.

Pokud stále máte na svých regálech výrobky s etiketami dle požadavků předchozí legislativy, musíte se nyní ujistit, že výrobky již nejsou uvedeny na trh nebo se musí znovu klasifikovat a opětovně označit v souladu s nařízením CLP.

Účelem klasifikace a označování nebezpečných chemických látek a směsí je zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví a životního prostředí, jakož i volný pohyb látek, směsí a produktů. Je založena na globálním harmonizovaném systému, který byl dohodnut v OSN.

Seznamte se s požadavky nařízení CLP a implementujte je. Národní kontaktní místa vám mohou pomoci s otázkami týkajícími se vašich povinností podle nařízení CLP.

Další informace: https://echa.europa.eu/-/chemical-products-with-old-labels-off-the-shelves-by-1-june-2017

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372