1/2021

Chemická recyklace: Má šanci?

| autor: Pavel Mohrmann| zdroj: Komunální ekologie0

pexels-shvets-production-7512941.jpg
zdroj: pexels

Pod pojmem recyklace se každý představí tu materiálovou. Existuje ale i chemická recyklace, která prostřednictvím sofistikované technologie dokáže materiál přeměnit na zdroje podobné, nebo dokonce shodné s těmi panenskými.

Při recyklaci především komunálního odpadu je materiálové využití obtížné. Na vině je jeho obsahová a kvalitativní nestálost. Procesy chemické recyklace ale dokážou zpracovat i tyto druhy odpadu.

Chemická recyklace je recyklací pokročilou

Podle Americké rady pro chemické látky (ACC) je chemická recyklace přeměňování použitých plastů na jejich základní stavební prvky, speciální polymery, suroviny pro nové plasty, paliva, vosky a další cenné produkty. K této přeměně se využívají různé technologie:

  • Termochemická recyklace – pyrolýza,
  • plazmatická recyklace – zplyňování plastů a
  • chemická recyklace – solvolýza - rozpouštění chemikáliemi.

Chemická recyklace umožňuje také zpracování komunálních odpadů

Největší výhodou technologie chemické recyklace je možnost recyklace plastů, které jsou v jiných podmínkách jen obtížně recyklovatelné, případně nerecyklovatelné. Týká se to zejména kompozitních materiálů či komunálního odpadu obecně.

Technické řešení termochemické recyklace umožňuje zpracovat široké spektrum odpadních plastů ve směsi, kde výsledkem je kapalný produkt stabilní požadované kvality.

Úspora zdrojů a snížení uhlíkové stopy

Tato technologie nabízí možnost, která na současném trhu chybí, přičemž pomáhá šetřit cenné zdroje a funguje na principu oběhového hospodářství.

Akumulace enormního množství plastového odpadu produkovaného po celém světě má negativní dopady na životní prostředí. Termochemická recyklace plastového odpadu by mohla hrát důležitou roli při přeměně tohoto odpadu na ekonomicky cenné uhlovodíky, které lze v petrochemickém průmyslu použít buď jako palivo, nebo jako vstupní surovinu. Vždy se však jedná o náhradu fosilních zdrojů a výrazné snížení uhlíkové stopy až na 40 % oproti obdobnému využití a zpracování ropy,“ uvádí Doc. RNDr. Miloslav Bačiak Ph.D., expert na odpadové hospodářství klastru WASTen z.s.

Z odpadů nové plasty použitelné při styku s potravinami

Procesy chemické recyklace umožňují využít odpadní plasty jako suroviny pro výrobu nových plastů či chemikálií. Skvělou zprávou je, že jejich kvalita je shodná s úrovní kvality při výrobě z původních zdrojů. To znamená, že je lze využít i pro výrobu plastů užívaných v potravinářství,“ vysvětluje Ing. Jaroslav Suchý ze Svazu chemického průmyslu ČR.

Procesy chemické recyklace jsou schopné zpracovávat kontaminovaný a/nebo směsný plastový odpad, který nelze recyklovat mechanickou recyklací nebo rozpouštěním.

Chemická recyklace zachytí zdraví poškozující látky

Další výhodou je, že pomocí chemické recyklace je možné zachytit a oddělit tzv. látky vzbuzujících mimořádné obavy, které mohou být přítomny v plastických hmotách na konci životnosti,“ připomíná Jaroslav Suchý.

Látky, které mohou mít velmi závažné dopady na zdraví člověka a životní prostředí, lze identifikovat jako látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC). Jedná se především o látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, jakož i látky s perzistentními a bioakumulativními vlastnostmi.

Překážky pro zavádění chemické recyklace

  • Chybí podpora cirkulárního hospodaření s plasty a výraznější snaha o udržitelnost v této oblasti
  • Chybí podpora recyklačního trhu
  • Vyšší energetická náročnost
  • Vyšší vstupní náklady
  • Nejasná legislativa

Chemická recyklace součástí oběhového hospodářství

Na plasty se často pohlíží jednostranně jako na nepřítele životního prostředí. Tyto materiály však mají nepostradatelné vlastnosti, bez kterých se v dnešním světě jen těžko obejdeme. Jejich účinnou recyklací lze naplnit principy cirkulárního hospodářství.

Technologie zvané pyrolýza, plazmatická recyklace či solvolýza jsou považovány za technologie tzv. „chemické recyklace“ v rámci kategorie materiálová recyklace, a vhodně doplňují technologie tzv. „mechanické recyklace“ (výroba nových PET lahví z použitých PET lahví, výroba plastových plotů či střešních tašek z recyklátu apod.).

Chemická recyklace má potenciál

Termochemická recyklace pevného plastového odpadu je zásadní příležitostí ke snížení znečištění moří a půdy a umožnění začlenění principu oběhového hospodářství do dnešní společnosti,“ říká RNDr. Radek Hořeňovský, předseda klastruWASTen a dodává:

Kromě uvědomělého chování a moderního designu produktu - „design for recyclate“, je klíčovou výzvou identifikace předních recyklačních technologií, minimalizující potenciál globálního oteplování v průmyslově relevantním kontextu. Technologie termochemické recyklace mohou být na špičce díky své spolehlivosti, bezpečnosti, ohleduplnosti k životnímu prostředí a smysluplné ekonomice provozu. Mohou být podstatnými prvky v realizaci potenciálního snížení emisí skleníkových plynů o více než 100 milionů tun CO2.“

EU-ERDF-logo.width-700.jpg
logo_wasten.max-300x200.png
Logo-MPO.jpg

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo