1/2024

ČEZ loni snížil spotřebu pitné vody o 11 %, od roku 2001 o více než 65 %

| autor: ČEZ0

ČEZ loni snížil spotřebu pitné vody o 11 %, od roku 2001 o více než 65 %

Celkem 335 tisíc m3 pitné vody odebraly v roce 2018 výrobní provozy společnosti ČEZ, a. s. Ve srovnání s 918 tisíci m3 v roce 2001 jde o více než 63% pokles.

V jaderných provozech se během 18 let snížila spotřeba pitné vody o 68,5 %. Celkově dosáhla loni spotřeba pitné vody v klasických, jaderných a vodních elektrárnách ČEZ výše 504,8 tisíci m3 (o 11,2 % méně než v roce 2017).

Ve srovnání s 1,45 milionu m3 z roku 2001 jde o 65% úsporu tekutiny, která se v posledních letech stává stále vzácnější. Snížení spotřeby umožnila jakprůběžná modernizace provozů, tak i soubor přijatých úsporných opatření.

„Cena vody, a to nejen v absolutním finančním vyjádření, stále roste. Jako energetici si velice dobře uvědomujeme, o jak klíčovou vstupní surovinu pro výrobu se jedná.

Optimalizaci spotřeby vody a neustálému hledání úspor v této oblasti proto průběžně věnujeme velké úsilí,“ říká k vývoji Michaela Chaloupková, členka představenstva a ředitelka divize správa ČEZ, a. s.

Ochrana vod a hospodárnost využívání vodních zdrojů v elektrárnách ČEZ, a. s., se řídí zákony č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) v platném znění a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a příslušnými navazujícími právními předpisy, platnými povoleními, popř. rozhodnutími vodoprávních úřadů a ustanoveními řídicí dokumentace ČEZ.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP