2/2023

Česko-slovenská spolupráce pomáhá v přípravě projektů LIFE

| autor: Tisková zpráva MŽP0

Česko-slovenská spolupráce pomáhá v přípravě projektů LIFE

Seminář se uskutečnil ve spolupráci se slovenskými partnery z komunitárního programu LIFE ze Slovenska a byl určen pro české i slovenské zájemce. Šlo o další z doprovodných aktivit k vyhlášení výzvy Evropské komise k předkládání žádostí do programu LIFE[1], které organizuje Ministerstvo životního prostředí, jako národní kontaktní místo pro LIFE ČR.

Jako konzultanti vystoupili na tzv. píšícím semináři pracovníci národního kontaktního místa pro LIFE ČR a odborníci ze slovenského ministerstva životního prostředí. Právě přítomnost kolegů ze Slovenska, jejich interpretace zkušeností s programem LIFE Slovensko a informace o přeshraniční spolupráci přispěly k výměně zkušeností.

„Jejich cílem je motivovat co nejvíce českých žadatelů k předkládání projektových návrhů do tohoto programu a zároveň jim poskytnout co nejvíce rad a informací při podávání žádostí,“ říká ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski a pokračuje:

„Tzv. píšící seminář měl tentokrát ryze praktické zaměření. Záměrem bylo účastníkům vysvětlit, jak chytře a jednoduše na program LIFE. Diskutovalo se o tom, jak správně koncipovat projektový návrh, o častých problémech projektů, o přípravě a administraci, interpretaci podmínek programu, ale také o hodnocení projektů LIFE nebo dalšího vývoje projektu po schválení žádosti. Konzultanti poskytli zájemcům rady při vyplňování údajů do elektronického systému eProposal a odpověděli na otázky z kontrolních seznamů, které jsou součástí Pokynů pro žadatele dané prioritní oblasti. Zájemci dostali i odpovědi na dotazy týkající se financování projektů. Informace získané na těchto seminářích pomohou žadatelům v lepší orientaci v programu LIFE a zároveň usnadní a zrychlí celý proces přípravy projektového námětu. Předložení kvalitně zpracovaného návrhu projektu do výzvy je totiž základním krokem k tomu, aby žadatelé získali finanční prostředky z programu LIFE.“

Účastníci semináře měli vedle odborných debat a přednášek možnost vidět i praktické ukázky projektů zaměřených na prioritní oblast Příroda a biodiverzita (NAT/BIO).

Ve čtvrtek pro ně organizátoři připravili exkurzi projektu LIFE Motýli, během které účastníci navštívili lokality na pomezí Javorníku a Velké nad Veličkou. V pátek proběhla v Bratislavě a okolí celodenní exkurze projektů organizace BROZ (http://www.broz.sk/aktualne-projekty).

K vidění byly ukázky vodních revitalizací v projektovém území SKUEV Bratislavské luhy a významné projektové území SKUEV Děvínská Kobyla. Příprava a organizace návštěvy vybraných projektů LIFE byla hrazena v rámci projektu CZECH LIFE, který slouží na podporu technické asistence národního kontaktního místa pro LIFE v ČR.

Poznámky:

[1] Evropská komise 19. května vyhlásila výzvu k předkládání žádostí do programu LIFE v roce 2016. Žadatelé z řad veřejné správy, podnikatelských subjektů a neziskových organizací mohli od tohoto data žádat o finanční podporu pro tradiční, přípravné a integrované projekty a projekty technické asistence pro integrované projekty.

Do jakého data je možné žádosti podávat se zájemci dozví na webových stránkách MŽP. Program LIFE je nástroj EU pro financování aktivit souvisejících se životním prostředím a klimatem, například ochrany přírodních druhů a stanovišť na území NATURA 2000 nebo testování ekoinovativních přístupů. V letech 2014-2020 poskytuje EU členským státům podporu v celkovém objemu 3,46 miliardy eur.

Program LIFE je finanční nástroj Evropské unie, který poskytuje podporu projektům v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu v celé EU. Program LIFE podporuje ekoinovační projekty, které vyžadují spolupráci vědy, průmyslu a veřejné správy, ale také informační kampaně nebo ochranu přírody a biodiverzity. Přidanou hodnotou programu jsou pro žadatele nejen nové příležitosti a kontakty, ale i pozitivní dopad na celkový rozvoj a prestiž realizující instituce.

V České republice je národním kontaktním místem programu LIFE (NKM) odbor finančních a dobrovolných nástrojů, oddělení programů EU Ministerstva životního prostředí.

Bližší informace o programu LIFE jsou dostupné na tomto odkazu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP