1/2022

Česko má aktualizovaný POH, schválila jej vláda

| autor: Martina Jandusova0

1Z6_6419-do-textu.jpg
zdroj: vlada.cz

Ve středu 11. května schválila vláda aktualizaci plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 až 2024 s výhledem do roku 2035. Plán reaguje na poslední změny odpadové legislativy na české i evropské úrovni.

Aktualizace POH ČR byla nutná, protože plán musí reflektovat změny v odpadové legislativě a evropské cíle. Díky aktualizaci je nyní tento strategický materiál odpadového hospodářství v souladu s loňským balíčkem odpadové legislativy i Operačním programem Životní prostředí 2021+.

“Do POH ČR jsme potřebovali nově zakomponovat veškeré cíle novelizovaných evropských směrnic a nového zákona o odpadech, zákona o výrobcích s ukončenou životností a novely zákona o obalech. Bylo nezbytně nutné do něj zahrnout i současné cíle pro komunální odpady, obaly a další toky. Bez aktualizace Plánu odpadového hospodářství by také nebylo možné čerpat prostředky na proměnu odpadového hospodářství z nového Operačního programu Životní prostředí 2021+.

Tímto ale naše práce na Plánu odpadového hospodářství nekončí, již v letošním roce zahájíme přípravu nového Plánu odpadového hospodářství na období 2025–2035, který bude platit od ledna 2025,” vysvětluje ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Do nového POH ČR byly zařazeny nové cíle pro oblast odpadového hospodářství, které vycházejí z cílů závazných směrnic Evropské unie a které jsou stanoveny v novém zákoně o odpadech. Plán klade důraz především na předcházení vzniku odpadů, na důsledné uplatňování hierarchie odpadového hospodářství, postupné omezování skládkování a také na zajištění dostatečných kapacit zařízení pro zpracování a využití odpadu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO