Reklama

14. 6. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Aliance pro energetickou soběstačnost

Česko jako evropský hráč v energetice

Mezi účastníky setkání patřili zástupci energetických firem, finančních institucí nebo konzultačních firem.

Svými úvodními příspěvky otevřeli debatu europoslanec Luděk Niedermayer, člen představenstva ČEZ Pavel Cyrani, Alois Míka z ČSOB Advisory, Klára Sutlovičová z think thanku Glopolis a Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Zajímavým závěrem tohoto setkání je očekávaný důraz na potřebu prosazení inovací v podobě například akumulace energie. Jejich prezentace si můžete zpětně prohlédnout na této stránce.

 

al-ks_15m_0.jpg

Europoslanec Luděk Niedermayer ve svém úvodním příspěvku hovořil o příležitostech v zimním energetickém balíčku. Důraz kladl na vývoj nových technologií a očekávaný nástup inovací v energetice. (Prezentaci Luďka Niedemayera doplníme formou videozáznamu).

al-ks_19m_0.jpg

Pavel Cyrani, člen představenstva ČEZ a ředitel divize obchod, nabídl pohled na malou energetiku jako příležitost pro velké firmy. V rámci své prezentace představil aktivity nové součásti skupiny ČEZ ESCO, které doplnil referenčními projekty energeticky úsporných projektů pro Národní divadlo a Hotel Jalta.

V oblasti obnovitelných zdrojů očekává ČEZ další zlevňování technologií. Pro cíl v oblasti energetických úspor pak uvádí, že energie z nejnovějších obnovitelných zdrojů je levnější než mnohé vyžadované úspory. Prezentace Pavla Cyraniho ke stažení zde.

al-ks_26m_0.jpg

Alois Míka, Senior Energy Expert, ČSOB Advisory, nabídl pohled na návrh zimního enegetického balíčku EU z pohledu finančního sektoru.

Podle Aloise Míky mohou výslednou podobu balíčku ovlivnit současné změny ve světě: Trumpovo oznámení odstoupit z Pařížské klimatické dohody, Britexit, nová politická reprezentace ve Francii i volby v Německu.

Banky vnímají tlak na ústup od využívání fosilní energetiky v jednotlivých evropských zemích a v prosazování energetické účinnosti a rozvoji obnovitelných zdrojů vidí masivní možnosti pro financování nových projektů. Prezentace Aloise Míky je dostupná zde.

al-ks_30m_0.jpg

Klára Sutlovičová, vedoucí programu Energetika a změna klimatu v think thanku Glopolis, se ve svém komentáři zaměřila na rekapitulaci přípravy zimního klimatického balíčku.

Připomněla, že cíl pro obnovitelné zdroje, se kterým počítá návrh, ve výši 27 % podílu zelené energie do roku 2030 je nižší než požadavek Evropského parlamentu (požadoval alespoň 30 %) nebo nezávislých expertních skupin (European Renewable Energy Council navrhuje 45 %).

Podle Kláry Sutlovičové není navíc návrh energetického balíčku EU konzistentní s požadavky Pařížské klimatické smlouvy a stále chybí zanesení pravidla ze současného klimaticko-energetického balíčku, který obsahuje požadavek na závaznost cílů na úrovni členských států EU.

al-ks_32m_0.jpg

Pavel Doucha, advokát a partner společnosti Doucha Šikola advokáti, představil konkrétní návrhy, které mají v rámci energetického balíčku podpořit vyšší samovýrobu domácnosti nebo komunit, nástup elektromobility i akumulace energie.

Mezi prvky, které mají posílit decentralizaci patří například zjednodušení pravidel pro odpojování zákazníků od centrálního zásobování teplem v případě, že je teplo v teplárně vyráběno z fosilních paliv a zákazník chce přejít na šetrný způsob výroby tepla. 

Vznikne také nově kategorie “samospotřebitele”, který bude mít  právo vyrábět elektřinu, skladovat a prodávat přebytky do sítě bez licence, a to do množství 10 MWh ročně pro domácnosti a 500 MWh pro podnikatele. Více o novinkách v návrzích EU energetické legislativy v prezentaci Pavla Douchy zde.

al-ks_38m_0.jpg

Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost ve své prezentaci rekapituloval vývoj evropské energetiky. Obnovitelné zdroje v posledních 15 letech narostly v samostatný obor energetiky. V EU je instalováno více než 100 gigawattů solárních elektráren a téměř 160 gigawattů větrných turbín.

Zdroje, které naopak z evropské energetiky postupně ustupují jsou fosilní nebo jaderné. Martin Sedlák také připomněl výhody evropské energetické politiky v podobě proměny vlastnictví zdrojů: zhruba polovinu obnovitelných zdrojů v Německu vlastní domácnosti a komunitní či občanské projekty jsou také v německé energetice úspěšné v rámci aukcí nových větrných kapacit.

I přes úspěch technologií obnovitelných zdrojů v podobě průběžného poklesu nákladů však v Evropě dochází k poklesu nárůstu nových projektů. Pro Evropany to v praxi může znamenat, že EU sice zaplatila rozběh nové energetiky, ale v době, kdy jsou zelené zdroje energie dostupné, přesouvá se jejich využití do Asie nebo Jižní Ameriky. Prezentaci Martina Sedláka si můžete prohlédnout zde.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372