1/2024

ČEPS ověřuje využití umělé inteligence

| zdroj: SP ČR0

web-3963945_640.jpg
zdroj: Pixabay

Provozovatel přenosové soustavy ČR ve spolupráci se dvěma univerzitami realizuje výzkumný projekt „Využití umělé inteligence v ČEPS“, jehož zkrácený název zní ARTIC. Jeho cílem je identifikovat a následně otestovat možnosti nasazení umělé inteligence v oblastech dispečerského řízení a energetického obchodu.

V nedávné době dokončená studie proveditelnosti definuje a rozpracovává tři případy vhodného užití tohoto oboru pro ČEPS: predikci technických ztrát, detekci chyb výpočetního modelu a klasifikaci provozních stavů.

Společnost ČEPS se v rámci svých inovačních aktivit a projektů věnuje mimo jiné i oboru umělé inteligence (UI). V souvislosti s digitalizací spustil provozovatel přenosové soustavy v roce 2019 projekt ARTIC pro identifikaci, ověření a nasazení UI na vybrané případy užití, na němž se podílí se dvěma domácími univerzitami. Výstupy by měly být k dispozici v roce 2022.

V první fází projektu identifikovala ČEPS ve spolupráci s výzkumným centrem NTIS ZČU 30 oblastí, které jsou potenciálně zajímavé pro využití při správě a řízení přenosové soustavy. V další, nedávno skončené fázi, která trvala od konce května do konce prosince 2020, vznikla studie proveditelnosti (Feasibility Study), v jejímž rámci řešitelé vybrali tři případy užití a společně s VUT Brno je připravili pro ověření funkčních a technických hypotéz (tzv. Proof of Concept).

Jde o predikci technických ztrát z oblasti energetického obchodu a detekci chyb výpočetního modelu a klasifikaci provozních stavů patřící do oblasti dispečerského řízení.

„Schopnost rychle zpracovávat a hodnotit velká množství dat bychom v budoucnu rádi přidali do našeho ‚portfolia‛ analytických metod. Použití umělé inteligence vnímáme především ve smyslu strojového učení (machine learning – ML), tedy jako nástroj pro podporu rozhodování. Primární roli tak budou i nadále zastávat naši odborníci,“ řekl Radek Hartman, člen představenstva ČEPS, a. s., zodpovědný za ICT, facility management a nákup.

Prediktor technických ztrát je algoritmus schopný odhadnout budoucí velikosti ztrát elektrické energie v přenosové soustavě. Přesnější odhad umožní společnosti ČEPS nakoupit adekvátní množství elektřiny pro pokrytí těchto ztrát a tím ušetřit finanční prostředky.

Automatická identifikace chyb výpočetního modelu v dispečerském řídicím systému zpřesní výpočty a simulace, které nad tímto modelem probíhají, a tím zvýší spolehlivost a bezpečnost provozu elektrizační soustavy.

Klasifikace provozních stavů je algoritmus, který z modelu sítě vyextrahuje sadu významných příznaků a následně metodami umělé inteligence odhadne jeho stav z hlediska kritéria bezpečnosti (N-1).

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP