2/2023

Brexit a životní prostředí

| autor: MŽP0

Brexit a životní prostředí

Během přechodného období bude současně probíhat vyjednávání o budoucím vztahu mezi EU a UK, který mj. nastaví spolupráci a odpovídající závazky v oblastech životního prostředí a změny klimatu.

Podoba budoucího vztahu je nastíněna v nezávazné politické deklaraci, která byla dojednána spolu s výstupovou dohodou (její české znění je k dispozici zde). Dle této deklarace by EU a UK měly zvážit propojení svých systémů pro obchodování s emisemi skleníkových plynů (odst. 70), spolupracovat na mezinárodním poli v oblastech, jako jsou změna klimatu, udržitelný rozvoj a přeshraniční znečištění (odst. 75), a opětovně potvrdit své mezinárodní závazky týkající se změny klimatu, včetně těch obsažených v Pařížské dohodě (odst. 76).

Dohoda o budoucím vztahu musí dále zahrnovat vzájemné závazky, které zajistí rovné podmínky pro hospodářskou soutěž mezi EU a UK a jejichž povaha bude úměrná rozsahu a hloubce budoucího vztahu (UK preferuje dohodu o volném obchodu). Součástí těchto závazků by mělo být i dodržování standardů v oblastech životního prostředí a změny klimatu platných na konci přechodného období, tak aby jedna ze stran nezískala konkurenční výhodu např. tím, že bude tyto standardy snižovat (odst. 77).

V souvislosti s přípravou mandátu pro vyjednávání o budoucím vztahu byla v lednu 2020 uspořádána série technických seminářů, na kterých Evropská komise prezentovala pozici EU pro nadcházející vyjednávání. Z pohledu životního prostředí a změny klimatu byl relevantní zejména seminář k rovným podmínkám na trhu (level playing field). Prezentace z tohoto semináře je k dispozici zde.

Vzhledem k tomu, že přechodné období skončí již 31. prosince 2020, je třeba, aby byla dohoda o budoucím vztahu schválena ještě před tímto datem. V oblastech, které na konci přechodného období nebudou pokryty dohodou o budoucím vztahu, hrozí scénář tzv. tvrdého brexitu, kdy dosud platné předpisy EU nebudou nahrazeny žádnými novými pravidly.

Výstupová dohoda sice umožňuje prodloužení přechodného období až do konce roku 2022, nicméně tento krok by musely schválit obě strany a UK již avizovalo, že s prodloužením přechodného období nebude souhlasit.

Dopady brexitu v oblasti životního prostředí

Evropská komise postupně vydala více než 100 technických oznámení určených zainteresovaným aktérům, která popisují dopady brexitu na jednotlivá odvětví.

Řada těchto oznámení je přitom zaměřena na oblasti související s životním prostředím či ochranou klimatu, jako např. používání ekoznačky, nakládání s odpady, obchodování s chráněnými druhy, recyklace lodí, chemické látky regulované dle nařízení REACH, biocidní přípravky, uvolňování GMO do životního prostředí, emisní normy CO2 pro auta, systém EU pro obchodování s emisemi skleníkových plynů, fluorované skleníkové plyny aj. Tato oznámení jsou k dispozici i v češtině, a to na následujícím odkazu: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_cs

Oznámení k chemikáliím je pak dostupné přímo na stránkách Evropské agentury pro chemické látky.

V rámci připravenosti na brexit dále proběhly tematické semináře, na nichž Evropská komise podala informace o aktivitách, jež bude třeba učinit s ohledem na vystoupení UK z EU. Kromě semináře na téma životního prostředí a klimatu (10. ledna 2019) se konaly též semináře k celním záležitostem či průmyslovému zboží, které se věnovaly mj. obchodu s chráněnými druhy a přepravě odpadů, respektive chemickým látkám, biocidům a pesticidům. Prezentace ze seminářů jsou k dispozici zde.

Nad rámec těchto materiálů MŽP zveřejnilo informace o dopadu brexitu na obchod s ohroženými druhy chráněnými úmluvou CITES.

Kontakt pro případné dotazy: daniel.volek@mzp.cz

Nadresortní web k brexitu:https://www.brexitinfo.cz/

Informace k brexitu na webu Úřadu vlády:https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/Brexit/

Datum poslední změny: 31. ledna 2020

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP