Bisfenol A v termografickém papíru je postupně nahrazován bisfenolem S

| autor: MPO0

Bisfenol A v termografickém papíru je postupně nahrazován bisfenolem S

Na žádost Evropské komise ECHA od roku 2017 monitoruje vývoj v oblasti termopapíru na trhu EU, ale především nahrazení bisfenolu A (BPA) bisfenolem S (BPS) a dalšími alternativami.

Celoevropský zákaz používání BPA v termopapíru platí od ledna 2020. Poslední průzkum trhu potvrdil, že výrobci termopapíru postupně nahrazují bisfenol A alternativou bisfenolem S. V roce 2019 bylo na trh EU uvedeno 187 kilotun termopapíru na bázi BPS, avšak podíl papíru s BPA byl stále 29%. Do roku 2022 by mělo být 61 % (neboli 307 kilotun) veškerého termopapíru v EU na bázi BPS.

Rozšířené používání BPS však vzbuzuje obavy z podezření jeho vlivu na reprodukční a hormonální systémy u člověka.

Belgické orgány v současné době vyhodnocují, zda používání BPS představuje riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Závěry se očekávají do roku 2021. Belgie v roce 2019 předložila návrh na harmonizovanou klasifikaci a označování BPS jako látky toxické pro reprodukci. Své stanovisko k tomuto návrhu vydá Výbor ECHA pro posuzování rizik na jaře 2021.

V současné době ECHA na bisfenoly pohlíží spíše jako na skupinu než na jednotlivé látky a shromažďuje informace pro komplexnější regulační strategii týkající se těchto chemických látek.

Další informace:

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB