Reklama

10. 8. 2016  |  Aktuality  |  Autor: redakce

Atomový zákon je již ve Sbírce

Parlament se usnesl na zákoně ze dne 14. července 2016 č. 263/2016 – atomovém zákoně a zákoně č. 264/2016 , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona.

Atomový zákon upravuje:

  1. podmínky mírového využívání jaderné energie,
  2. podmínky vykonávání činností v rámci expozičních situací,
  3. nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem,
  4. schvalování typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a podmínky přepravy radioaktivní nebo štěpné látky, radioaktivního odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva,
  5. monitorování radiační situace,
  6. zvládání radiační mimořádné události,
  7. podmínky zabezpečení jaderného zařízení, jaderného materiálu a zdroje ionizujícího záření,
  8. požadavky k zajištění nešíření jaderných zbraní a
  9. výkon státní správy v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření.

Účinnost zákon nabývá dne 1. ledna 2016.

Celé znění je dostupné zde.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372