Reklama

24. 5. 2017  |  Aktuality  |  Autor: MPO

5. zasedání Rady vlády pro stavebnictví České republiky

Dne 24. listopadu 2016 se konalo v pořadí páté zasedání Rady vlády pro stavebnictví ČR.

Na 5. zasedání byli členové Rady seznámeni s aktuální situací související s novelou stavebního zákona a navazujících předpisů, s aplikací zákona o zadávání veřejných zakázek (prováděcích předpisech a metodice), s novelou zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (implementace Směrnice EP a Rady č. 2014/52/EU), s přípravou zákona o sociálním bydlení a s věcným záměrem zákona o stavebních výrobcích.

Pozornost byla věnována i aktuální situaci v oblasti vzdělávání a v oblasti investic do dopravní infrastruktury. Schváleno bylo rovněž nosné téma pro 6. zasedání Rady, a to čerpání fondů EU ve vztahu ke stavebnictví a aktuální situace v oblasti energetických úspor v budovách.

Podrobnosti k jednotlivým bodům programu 5. zasedání Rady tak, jak byly zaznamenány z diskuze, jsou v přílohách ke stažení.

Přílohy ke stažení:

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372