1/2024

10 let od přijetí evropské povodňové směrnice

| autor: Tisková zpráva MŽP0

10 let od přijetí evropské povodňové směrnice

Uložila členským zemím zejména během předběžného vyhodnocení povodňových rizik identifikovat oblasti s významným povodňovým rizikem, pro tyto oblasti vytvořit mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik a navrhnout opatření na snížení rizik v rámci plánu pro zvládání povodňových rizik.

V souvislosti s tímto výročím a výročími od katastrofálních povodní 1997 a 2002 se konala ve dnech 20. a 21. září 2017 mezinárodní vědecká konference „Povodně 1997 a 2002 (20 a 15 let poté) -10 let od přijetí Povodňové směrnice“.

Konferenci společně připravily Policejní akademie ČR, Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Ministerstvo životního prostředí a Svaz vodního hospodářství ČR.

Konferenci oficiálně zahájili a úvodní slovo přednesli 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec, rektor Policejní akademie České republiky, Josef Salač a Daniel Dittrich z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Na konferenci mimo jiné vystoupili také zástupci Českého hydrometeorologického ústavu a zástupci odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí.

"Letos si připomínáme 3 významná výročí spojená s povodněmi. A to 20 let od katastrofálních povodní roku 1997, 15 let od ničivých povodní roku 2002. Třetím letošním výročím je 10 let od schválení evropské Povodňové směrnice. Impulsem ke vzniku směrnice byly právě ničivé povodně ve Střední Evropě v roce 2002. Povodně byly a budou přirozenou součástí přírodního koloběhu vody, nelze jim zcela zabránit podobně jako u ostatních přírodních hrozeb.

Lze pouze zmírnit negativní dopady povodní na lidské zdraví, život a hospodářství. Připravenost a adaptace, to jsou ta klíčová slova, pokud se bavíme o přírodních hrozbách, kterým v současné době a ještě více v budoucnosti budeme čelit. K tomuto poznání jsme ovšem nepřišli snadno, museli jsme si projít několika bolestnými zkušenostmi.

Pevně věřím, že nebudeme opakovat předchozí chyby a nezapomeneme na ničivou sílu povodní jen proto, že se několik let v uvozovkách „nic neděje“. Historická povodňová paměť bývá velice krátká, o to ale bolestivější může být trest za ztrátu ostražitosti. Máme dnes mnohem více informací o povodních jako přírodním fenoménu a je naší odpovědností tyto informace využívat," uvedl ve svém vstupu ministr Brabec.

Dvoudenní akce se zúčastnilo na 160 účastníků - zástupců z řad odborné veřejnosti (ať již z oblasti vodohospodářské či bezpečnostní složek) akademické sféry, samosprávy ale i zahraničních hostí a zástupců nevládních organizací.

Ti během konání konference vyslechli na 29 přednášek z 5 tematických bloků (minulost a zkušenosti s povodněmi – ohlédnutí za významnými povodněmi na území ČR, připravenost ČR na povodně velkého rozsahu v současných podmínkách, povodně optikou místních záležitostí veřejného pořádku, implementace Povodňové směrnice v České republice, humanitární, ekonomický a mezinárodní rozměr povodní).

Přednášky jsou dostupné na webových stránkách Povodňového informačního systému POVIS.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP