Tag: SMĚSNÉ ODPADNÍ PLASTY

lca6

Odpady / Publicistika / 10. 9. 2022

Uhlíková stopa termochemického rozkladu směsných odpadních plastů pomocí metody posuzování životního cyklu LCA

V roce 2020 činila celosvětová produkce plastů 367 milionu tun. Produkce plastů v Evropské Unii dosáhla 55 milionu tun. Až 40% vyrobených plastů je používáno na výrobu obalů. Významný podíl odpadních plastů určených k recyklaci je exportován mimo Evropskou Unii. S ohledem na tento vývoj a vzhledem k tomu, že nedovolená přeprava odpadů je nadále zdrojem obav, přijme Komise EU opatření s cílem zajistit, aby EU nevyvážela své problémy s odpadem do třetích zemí.

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM