Tag: GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

jake-gard-CetB-bTDBtY-unsplash

Aktuality / 20. 5. 2024

Výzkum naznačuje cestu, jak zajistit vyšší výnosy plodin i při extrémních teplotách vyvolaných klimatickými změnami

Jedním z důležitých faktorů, na kterých závisí výnosnost plodin, je teplota. Extrémní výkyvy teploty, zvláště pak vlny veder, ovlivňují reprodukční systém rostlin, což vede ke snížení jejich výnosu. Biologové na CEITEC Masarykovy univerzity se snaží pochopit molekulární podstatu tohoto jevu a při svém nedávném výzkumu zjistili, jak zvýšená teplota ovlivňuje citlivost reprodukčního aparátu rostlin a vývoj pylu.

juan-manuel-sanchez-DflSGCC4sYg-unsplash (1)

Zpravodajství / 3. 4. 2024

EEA: Evropa není připravena na rychle rostoucí klimatická rizika

Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na světě a klimatická rizika ohrožují její energetickou a potravinovou bezpečnost, ekosystémy, infrastrukturu, vodní zdroje, finanční stabilitu a zdraví lidí. Podle hodnocení Evropské agentury pro životní prostředí již mnohá z těchto rizik dosáhla kritické úrovně a bez urychlených a rozhodných opatření by mohla znamenat katastrofu.

nicole-geri-rWlI4iGcSAo-unsplash

Aktuality / 10. 2. 2024

Letošní leden se stal dalším globálně nejteplejším měsícem

Copernicus Climate Change Service publikoval pravidelnou měsíční zprávu ohledně pozorovaných změn v globální teplotě vzduchu, mořském ledu a hydrologických proměnných, která upozorňuje na mimořádně teplý leden roku 2024. Údaje jsou založeny na počítačových analýzách využívajících měření z družic, lodí, letadel a meteorologických stanic po celém světě.

daniela-de-gol-oAVLV1E2ce4-unsplash

Aktuality / Voda / 24. 1. 2024

Jak farmaka a oteplování ovlivňují sladkovodní ekosystémy aneb vážky v teple a na práškách

Člověk svými aktivitami mění krajinu a životní prostředí včetně sladkovodních ekosystémů. Kromě přímého působení, zahrnujícího vysoušení mokřadů, narovnávání toků, výstavbu vodních děl a používání vody pro spotřebu vlastní či v zemědělství, se jedná i o řadu nepřímých vlivů, kterým se organismy buď přizpůsobí, nebo zahynou. Spolu s probíhající globální změnou klimatu k nim patří také úniky průmyslově vyráběných látek do povrchových vod.

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP