Tag: AGRIFOTOVOLTAIKA

alternative-21581_640.jpg

Energie / Dotace / Zpravodajství / 10. 12. 2020

SCHP ČR: Instalace FVE na zemědělský půdní fond není vhodným řešením rozvoje OZE v ČR

Svaz chemického průmyslu ČR souhlasí s tím, aby v rámci Modernizačního fondu, a i jiných dotačních fondů, byla podpořena instalace pro vlastní spotřebu podniků na střechách a konstrukcích budov, dále na zpevněných plochách, manipulačních plochách a jiných plochách nevyužitelných k zemědělské nebo lesní produkci a současně, aby nebyla podporována instalace běžných fotovoltaických elektráren (mimo agrifotovoltaiky) na zemědělském půdním fondu.

photovoltaic-system-g6fb5920ce_640.jpg

Aktuality / Energie / 21. 1. 2022

Právní bariéry znemožňují propojení zemědělství s výrobou čisté energie

Česká republika má velký potenciál ve dvojím využití půdy kombinujícím zemědělskou a energetickou výrobu - tzv. agrofotovoltaika (či agrivoltaika). Toto spojení přináší výhody pro ochranu zemědělské produkce i výrobu čisté elektřiny pomocí solárních panelů. Přední zemědělské svazy proto společně s Aliancí pro energetickou soběstačnost upozorňují novou vládu na potřebu odstranit právní bariéry s cílem umožnit symbiózu společného využívání české zemědělské půdy a energetické soběstačnosti českých zemědělců.

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia