1/2021

Zveřejnění údajů ohlášených do IRZ za rok 2019

| zdroj: CENIA0

chemist-3836150_640.jpg
zdroj: Pixabay

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí, zveřejnilo ke konci září na webových stránkách Integrovaného registru znečišťování IRZ sadu dat za ohlašovací rok 2019.

K 31. 8. 2020 bylo do IRZ zasláno celkem 2846 hlášení, z toho bylo celkem 2814 hlášení platných. K uvedenému datu ohlásilo do IRZ celkem 2015 subjektů za 2737 provozoven.

Integrovaný registr znečišťování IRZ je informační systém, který eviduje údaje o únicích vybraných znečišťujících látek (do ovzduší, vody, půdy), přenosech znečišťujících látek v odpadech a odpadních vodách a přenosech množství odpadů, které jsou každoročně ohlašovány za jednotlivé provozovny na základě splnění kritérií stanovených příslušnými právními předpisy.

Veřejnost, státní správa, nevládní organizace, vědecká a vysokoškolská pracoviště či média tak mají k dispozici informace o tom, jak se konkrétní provozovny podílejí na znečišťování vody, ovzduší, půdy či na produkci chemických látek v odpadech a odpadních vodách.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo