1/2024

Zrušení závěrů o BAT pro velká spalovací zařízení je morálním vítězstvím

| autor: Martina Jandusova0

power-station-4911010_640.jpg
zdroj: Pixabay

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl o zrušení prováděcího závěru o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro velká spalovací zařízení. Po více než třech letech tak vyhověl žalobě Polska.

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení, bylo zrušeno.

Účinky zrušeného rozhodnutí jsou ovšem zachovány až do doby, než bude přijat nový právní akt, který ho má nahradit. Přiměřená lhůta nesmí přesáhnout dvanáct měsíců ode dne vyhlášení rozsudku. O novém aktu se bude ve výboru dle čl. 75 Směrnice o průmyslových emisích hlasovat podle pravidel upravujících kvalifikovanou většinu stanovených v čl. 3 odst. 3 protokolu (č. 36) o přechodných ustanoveních, tj. podle smlouvy z Nice, jak původně žádalo Polsko Evropskou komisi, která to však na výboru odmítla. Text rozsudku v českém jazyce je dostupný zde.

Evropský soudní dvůr se nezabýval v rozsudku věcnými argumenty Polska ohledně některých parametrů BAT, ale řešil pouze schvalovací proceduru, jejíž nesoulad s právem EU byl důvodem pro zrušení prováděcího rozhodnutí Komise,“ uvádí Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení ČR.

V tuto chvíli běží lhůta dvou měsíců od oznámení napadeného rozhodnutí, kdy mohou vymezené subjekty podat opravný prostředek k Soudnímu dvoru Evropské unie.

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA