Zpráva o životním prostředí ČR 2019

| zdroj: Hospodářská komora0

aerial-4540834_640.jpg
zdroj: Pixabay

Pravidelná roční zpráva, která je oficiálním zdrojem informací o životním prostředí v ČR, které jsou využitelné jak pro podporu výkonu státní správy, tak pro informování veřejnosti.

Představuje dokument, který umožňuje souhrnný přehled o stavu a vývoji složek životního prostředí a jejich zátěží.

Harmonogram přípravy Zprávy 2019 byl dotčen pandemií nemoci COVID-19, kdy jarní ohlašovací povinnosti v oblasti životního prostředí byly posunuty o tři měsíce. Z důvodu metodiky vykazování a zpracování nebyly některé datové sady (zejména v rámci kapitol Ovzduší, Materiálové toky a Odpady) pro rok 2019 v době přípravy Zprávy k dispozici nebo byla data předběžná. Podrobnější specifikace těchto sad, zdůvodnění jejich
nedostupnosti a budoucí aktualizace jsou uvedeny v příslušných kapitolách.

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB