Reklama

30. 8. 2017  |  Aktuality  |  Autor: redakce

Změna systému EMAS je v evropském věstníku

V Úředním věstníku EU se objevilo Nařízení a Rozhodnutí Komise EU upravující systém Společenství pro environmentální řízení podniků a audit.

Jedná se o:

  • Nařízení Komise (EU) 2017/1505 ze dne 28. srpna 2017, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS). Dostupné zde.
  • Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1508 ze dne 28. srpna 2017 o referenčním dokumentu o osvědčených postupech pro environmentální řízení, odvětvových indikátorech vlivu činnosti organizace na životní prostředí a srovnávacích kritériích pro odvětví výroby potravin a nápojů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS). Dostupné zde.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU a Rozhodnutí devadesátým dnem po vyhlášení.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372