Změna klimatu žádá novou úpravu spolupráce s Německem v oblasti vod

| autor: Tisková zpráva MŽP0

Změna klimatu žádá novou úpravu spolupráce s Německem v oblasti vod

Hlavním důvodem pro sjednání Dodatkové dohody je nutnost reagovat na změnu vodního režimu podle nového manipulačního řádu nádrže Rauschenbach, která se nachází na německé straně hranice poblíže obce Český Jiřetín. Kóta hladiny a manipulační řád se mění v důsledku pohybu vodních toků způsobených změnou klimatu.

Po povodni roku 2002, která způsobila ve Svobodném státu Sasko ničivé škody, bylo nutné provést optimalizační výpočty pro vodní nádrže a upravit jejich manipulační režim tak, aby i nadále spolehlivě zásobovaly obyvatele pitnou vodou, ale zároveň aby se zvětšil prostor nádrže pro případné povodňové situace.

Při této příležitosti se také setkal nově jmenovaný velvyslanec SRN v České republice Christoph Israng s náměstkem pro řízení sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů Vladislavem Smržem. Jejich jednání se týkalo česko-německé spolupráce v oblasti životního prostředí, zejména spolupráce národních parků na společných hranicích, spolupráce v oblasti ochrany vod a při ochraně ovzduší. 

Poznámky:

/1/ Původní dohoda byla podepsána 9. prosince 1961 mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky. Podpis Dodatkové dohody, která je z hlediska ČR smlouvou vládní kategorie, je výsledkem dlouhotrvající úspěšné spolupráce na hraničních vodách. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB