1/2024

Zlínský kraj bude nadále podporovat třídění odpadů i sběr vysloužilých elektrozařízení

| autor: Zlínský kraj0

Zlínský kraj bude nadále podporovat třídění odpadů i sběr vysloužilých elektrozařízení

Radní schválili prodloužení spolupráce se společnostmi EKO-KOM, a. s., ASEKOL s. r. o. a ELEKTROWIN a.s., s nimiž Zlínský kraj společně tyto projekty realizuje. Z krajského rozpočtu na tyto aktivity letos půjde 550 tisíc korun.

V případě společnosti EKO-KOM jde o pokračování projektu zaměřeného na podporu třídění komunálního odpadu v obcích Zlínského kraje. Ten byl zahájen již v roce 2003 a je každoročně aktualizován v souladu s momentální situací v oblasti nakládání s odpady na území kraje.

„Základní částí tohoto projektu je informační kampaň pro širokou veřejnost, vzdělávání veřejné správy a dále pak rozšíření a obnova sběrné sítě nádob na třídění využitelných složek komunálního odpadu formou zakoupení kontejnerů či jiných sběrových prostředků.

V letošním roce bude podpořeno rozšíření sběrné sítě zejména o nádoby na separovaný sběr kovů a skla. Obce mohou v rámci projektu tyto pořízené kontejnery a sběrové prostředky bezplatně užívat," uvedla radní Zlínského kraje Margita Balaštíková, zodpovědná za oblast životního prostředí a zemědělství. 

Ve spolupráci se společností EKO-KOM kraj také chystá například již 13. ročník prestižní soutěže „O keramickou popelnici", v niž jsou oceňovány města a obce, které nejlépe třídí odpad.

Spolupráce s kolektivním systémem ASEKOL je zaměřena na sběr a zpracování vysloužilých elektrozařízení. I zde je, mimo informační kampaň a osvětové akce, součástí plánovaných aktivit vybavení měst, obcí, sběrných dvorů a dalších subjektů (škol, nemocnic, úřadů, firem) sběrnými nádobami na třídění vyřazených elektrospotřebičů.

V letošním roce bude součástí spolupráce mimo jiné také školní vzdělávací a sběrový projekt Recyklohraní, zaměřený na prohloubení znalostí žáků v oblasti recyklace odpadů a zlepšení jejich vztahu k životnímu prostředí.  

Společný projekt se společností ELEKTROWIN má za cíl intenzifikaci zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu ve Zlínském kraji, stejně jako zlepšení informovanosti spotřebitelů a zvýšení jejich aktivní účasti na systému zpětného odběru vyřazených elektrospotřebičů.

Ve vybraných městech a obcích kraje bude rozšířen kontejnerový systém o další tzv. Wintejnery, malé kontejnery a klecové kontejnery na malé spotřebiče. Proběhne také několik tematických osvětových akcí, například v ZOO Zlín, na Dnech Země, Dnu Zlínského kraje aj.

Díky aktivitám zaměřeným na podporu předcházení vzniku odpadů a jejich třídění se ve Zlínském kraji daří neustále snižovat množství skládkovaných odpadů. Zlínský kraj tak v posledních letech v České republice patří mezi regiony s nejnižší produkcí směsného komunálního odpadu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP