1/2024

Zhruba šest desítek občanů přišlo na veřejné projednání spalovny v Písku

| zdroj: Písek0

Image
zdroj: mesto-pisek.cz

Veřejného projednání dokumentace vlivů záměru výstavby zařízení pro energetické využití odpadu ZEVO Písek na životní prostředí, které pořádalo Ministerstvo životního prostředí v úterý 11. června v kulturním domě, se zúčastnilo zhruba šest desítek občanů. Ministerstvo projednání nařídilo kvůli tomu, že k dokumentaci obdrželo nesouhlasné stanovisko veřejnosti. Lidé požadují buď dopracování či přepracování dokumentace, nebo doporučují udělit nesouhlasné stanovisko.

ZEVO, které by spalovalo energeticky využitelný odpad, chtějí města Písek a Strakonice postavit v blízkosti Teplárny Písek, vznikl by tak tepelný zdroj, který by nahradil uhelný kotel, jenž teplárna využívá jako hlavní zdroj tepla. Obě města by se tak vypořádala se zákazem skládkování energeticky využitelného odpadu, které bude platit od roku 2030, i s blížícím se koncem spalování uhlí.

V první části jednání seznámil zpracovatel dokumentace se záměrem výstavby ZEVO Písek, zpracovatel rozptylové studie představil závěry své práce a hovořil i zpracovatel posudku dokumentace. Zaznělo například, že ZEVO Písek nepředstavuje významné toxické riziko pro obyvatele a ani riziko karcinogenních účinků. Poté dostala prostor veřejnost. Lidé vyjadřovali nesouhlas se záměrem výstavby ZEVO, obávají se negativního vlivu zařízení na své zdraví, na životní prostředí nebo snížení ceny nemovitého majetku. Poukazovali také na to, že se kvůli zařízení zvýší nákladní doprava ve Smrkovicích a obec tím bude trpět. Podle nich je už nyní zatížena existencí skládky Vydlaby, jejími souvisejícími provozy a teplárnou. 

Dotazovali se na to, kde bude ukládán popílek a škvára nebo jestli je nutné kvůli teplárně budovat tento zdroj, zda by jej nebylo možné nahradit například udržitelnými zdroji. Popílek by měl být podle sdělení zástupce společnosti ZEVO Písek ukládán na skládku toxického odpadu a pro škváru by rádi získali certifikaci, která by umožnila její využití ve stavebnictví. 

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA