Reklama

11. 12. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: redakce

Zelené bondy: Zdá se, že na ekologii bude!

Evropská komise vydala studii ukazující, že zelené bondy (tzv. zelené dluhopisy) se od roku 2007 (kdy byly poprvé vydány) těší mimořádnému růstu.

Studie pojednává o potenciálu a fungování trhů se zelenými bondy, také identifikuje klíčové překážky a opatření k jejich překonání, aby mohli naplnit svůj obrovský potenciál. Studie vychází dva dny po balíčku Komise "Čistá energie pro všechny Evropany". Ten konstatuje, že od roku 2021 je potřeba ročně vynaložit o 177 miliard EUR navíc, aby se v roce 2030 dosáhlo klimatických a energetických cílů EU.

Nové inovativní mechanismy o financování a investicích budou mít zásadní význam pro dosažení tohoto cíle. Dne 28. říjen 2016 Komise konstatovala, že zelené bondy budou také na programu jednání skupiny odborníků (High Level Expert Group) pro trvale udržitelné financování.

Více president Valdis Dombrovskis, který je zodpovědný za evropskou měnu, sociální dialog a rovněž má na starosti finanční stabilitu, finanční služby a kapitálové trhy EU, řekl: "Podpora dlouhodobých a zelených financí je jednou z priorit akčního plánu kapitálových trhů EU.

Zelené bondy jsou důležitým nástrojem ke zvýšení finančních prostředků kapitálového trhu pro šetrné životní prostředí a udržitelnější investice. Nová skupina odborníků pro trvale udržitelné financování pomůže definovat kroky směrem k zelenějším kapitálovým trhům."

Komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov, Karmenu Vella, uvedl: "Evropská unie si vybudovala dobrou pozici, takže umožňuje podnikům a municipalitám, aby byly mezi průkopníky v expandující oblasti trhu se zelenými bondy. Musíme zdvojnásobit své úsilí, abychom odstranili existující překážky. To umožní, aby zelené bondy pomohly investicím potřebným k přechodu na oběhové hospodářství a splnily naše závazky v oblasti energetiky a klimatu."

V roce 2012 bylo po celém světě vydáno 2,6 miliard dolarů na zelené bondy. V roce 2015 se celkový výdej rozmnožil na 41,8 miliard dolarů. Do konce listopadu 2016 se zvýšil na 74,3 miliard dolarů. Evropští a čínští emitenti tvoří největší podíl na trhu s klimaticky spjatými bondy po celém světě. Evropa, Francie a Spojené království jsou největšími emitenty.

S ohledem na globální závazky - přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku - trh se zelenými bondy bude pravděpodobně nadále růst, neboť přitahuje nejrůznější emitenty a investory. To může být dalším zdrojem dlouhodobého zeleného financování vedle bankovních úvěrů a kapitálového ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372