1/2024

Zavádění DWA v českém vodohospodářském prostředí bude znamenat vyšší kvalitu

| autor: Pavel Mohrmann0

DSC_1697.JPG
zdroj: redakce

Česká agentura pro standardizaci (ČAS) představila první kroky při zavádění standardů z německé DWA pro oblast vodního a odpadového hospodářství.

Na letošní výstavě IFAT svou přednáškou, o kterou se podělili Ivana Kolínská z České agentury pro standardizaci a Vojtěch Doležal ze spolupracující společnosti SEWACO, seznámili odborníky různých zemí z oblasti vodního hospodářství o svém záměru přenést standardy DWA do českého prostředí.

„Česká agentura pro standardizaci je především institucí, která zajišťuje tvorbu a vydávání českých technických norem. Zároveň si klade za dlouhodobý cíl podporovat smysluplné projekty v oblasti standardizace napříč obory. V oboru vodního hospodářství zůstávají v České republice některé oblasti standardy nepokryté, přestože problematikou je třeba se zabývat a standardy existují ve formě německých oborových norem DWA. ČAS se tedy rozhodl podpořit iniciativu společnosti SEWACO a přinést normy DWA expertům v českém jazyce,“ řekla Ivana Kolínská.

Standardy DWA se týkají mnoha oblastí vodního hospodářství. Posuzují například energetickou náročnost vodohospodářských zařízení, problematiku praktického zavádění nových strategií EU či je v neposlední řadě určující v oblasti digitalizace ve vodním hospodářství.

„My se nyní budeme soustředit na jednotlivé oblasti, ve kterých pomůžeme ověřené standardy používané v německy mluvících zemích zavádět. Je třeba rychle a efektivně vytvořit touto cestou zejména rámec podmínek pro řešení aktuálních naléhavých oblastí k řešení, jako jsou energetická efektivita, využití obnovitelných zdrojů energií, minimalizace negativních dopadů klimatické změny, digitalizace a tím i zefektivnění celého oboru vodního hospodářství, kybernetickou bezpečnost a podpořit rychlejší dosažení dobrého ekologického stavu vod.

Současně tato zaváděná opatření již splňují nově definované cíle EU pro budoucí období, a tedy tyto kroky také velmi napomohou efektivnímu využití dotačních finančních prostředků v období let 2021 - 2027, které bude pro Českou republiku pravděpodobně posledním obdobím významných dotací z EU,“ přidal Vojtěch Doležal ze společnosti SEWACO.

V rámci prvního dne byl taktéž slavnostně oceněn profesor Wanner za dlouhodobou práci pro Evropskou organizaci EWA (European Water Association) zlatým odznakem čestného člena asociace.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP