2/2023

Zastupitelé schválili další projekty v OP PPR ČR

| autor: Tisková zpráva HM Praha0

Zastupitelé schválili další projekty v OP PPR ČR

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 14. 9. 2017 schválilo poskytnutí finanční podpory vybraným projektům v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Mezi podpořené oblasti patří například Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, konkrétně projekty, které byly předloženy v rámci výzvy č. 9 Projekty spolupráce výzkumného sektoru s aplikační sférou – inovační vouchery a výzvy č. 11 Vznik a rozvoj kapacit poskytujících progresivní služby pro podnikatele.

Schváleny byly také vybrané žádosti z výzvy č. 24 Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe, mezi něž patří například projekt Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka zaměřený na výzkum kontaminace vod. Celková finanční výše podpory přesáhne 1 mld. Kč.

„V uvedené oblasti výzkumu, technologického rozvoje a inovací nám byla předložena řada skutečně zajímavých projektů. Za zmínku stojí například výzkum Endokrinologického ústavu, jehož cílem je vytvoření softwarového nástroje pro odhalení predispozice či diagnostiku jaterních těhotenských komplikací.

Je tedy zřejmé, že vybrané projekty mají velký potenciál, a těší mě, že je můžeme v rámci Operačního programu Praha  - pól růstu ČR podpořit,“ uvedla radní pro oblast školství a evropských fondů Irena Ropková.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dále schválilo projektové záměry přeložené v rámci výzvy č. 21 Posílení inkluze v multikulturní společnosti, výzvy č. 22 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti a výzvy č. 23 Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze. Další podpořenou oblastí tak bude Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti.

Mezi vybranými záměry se nachází například navýšení kapacity ZŠ U Obory v Městské části Praha 22 nebo projekt komunitního centra InBáze Mosty ke školám, jehož cílem je zvýšit kvalitu vzdělávání a podpořit začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem. Finanční podpora v této oblasti dosáhne objemu téměř 670 mil. Kč.

Podpora bude dále směřovat také do oblasti Udržitelná mobilita a energetické úspory. Konkrétně jde o projektový záměr přeložený v rámci výzvy č. 40 Energetické úspory v městských objektech – Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské silniční dopravy, kterým je snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíchovského tunelu.

Schválený projekt bude podpořen dotací ve výši 99,6 mil. Kč.

Výzvy v Operačním programu Praha – pól růstu ČR jsou pro žadatele stále atraktivnější a schází se nám tu mnoho kvalitních záměrů ve všech podporovaných oblastech. Dosud jsme schválili 282 projektů v celkovém finančním objemu 3,3 mld. Kč a věříme, že toto číslo ještě významně vzroste.

Ráda bych proto také zdůraznila, aby se zájemci a potenciální žadatelé neváhali obrátit na naše pracovníky s případnými dotazy. Vybrané projekty budou jistě pro Prahu a její budoucí rozvoj přínosem,“ doplnila Ropková.

Aktuální informace o Operačním programu Praha – pól růstu ČR jsou zájemcům k dispozici na webových stránkách www.penizeproprahu.cz.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP