2/2023

Zástupci Ústeckého kraje jednali v Německu o chemickém průmyslu

| autor: Ústecký kraj0

Zástupci Ústeckého kraje jednali v Německu o chemickém průmyslu

Cílem cesty do Mnichova bylo seznámení se s fungováním a aktivitami Chemie Cluster Bayern a možné navázání kontaktů mezi předními představiteli chemického průmyslu v regionech. Program byl zajištěn díky partnerství Ústeckého kraje v rámci ECRN (Evropská síť chemických regionů).

V Ústeckém kraji je chemie jednou z důležitých oblastí a Ústecký kraj je také jediným krajem z České republiky, který je členem právě Evropské sítě chemických regionů.

Členové delegace v rámci programu navštívili bavorské ministerstvo pro ekonomické záležitosti, regionální rozvoj a energetiku, kde se setkali s představiteli ministerstva a bavorského chemického klastru a projednali aktivity klastru a jeho rozvoje včetně zapojení samosprávy při vzniku a fungování klastru, představení aktivit platformy pro chemický průmysl a Inovačního centra Ústeckého kraje.

Důležitou součástí jednání bylo předávání zkušeností v oblasti spolupráce mezi firmami a univerzitami, v problematice lidských zdrojů i podpora start-upů. Jednalo se také o případné možnosti spolupráce bavorského klastru se subjekty z Ústeckého kraje.

Další zastávkou byla prezentace podniku ECKART GmbH, Hartenstein, vyrábějícího metalické pigment a člena bavorského chemického klastru. Poslední na programu byla návštěva Evropského centra disperzních technologií.

V rámci setkání byly získány nejenom zajímavé zkušenosti s organizací klastru, jeho zaměřením a jeho financováním, ale byly navázaný i perspektivní kontakty pro obchodní a vědeckou spolupráci. Zajímavá může být případná odezva německých partnerů (zejména MSP) na zapojení v systému Envigate spravovaným dceřinou společností Svazu – ReachSpektrum,“ řekl ředitel Svazu chemického průmyslu ČR Ivan Souček.

„Setkání bylo vysoce inspirativní. Chemický klastr poskytuje služby, které by uvítaly i české firmy. Je to dobrý model, stojí za to prozkoumat jeho přenositelnost. A návštěvy ve firmě a ve výzkumném zařízení druhý den byly dobré v tom, že se ukázal velký zájem německé strany o spolupráci s českými firmami. Je to potenciál. Určitě bych doporučil konání obdobných akcí i pro jiná odvětví,“ dodal další z účastníků cesty Miroslav Cingl z Inovačního centra Ústeckého kraje (ICÚK).

Akce, které se zúčastnili také zástupci firem z pracovní skupiny pro chemický průmysl Ústeckého kraje, byla hrazena z projektu Smart akcelerátor pro Ústecký kraj. Výstupy z akce budou prezentovány na dalším jednání pracovní skupiny pro chemický průmysl Ústeckého kraje.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP