1/2024

Zástupci evropských států a průmyslu jednali o dalším rozvoji autonomní mobility

| zdroj: MD ČR0

car-1149997_640.jpg
zdroj: Pixabay

Ve středu 7. října proběhlo setkání ministrů členských zemí EU, zástupců Evropské komise a průmyslu v rámci platformy „High Level Meeting on Connected & Automated Driving“, která se zabývá koordinací rozvoje propojeného a automatizovaného řízení v Evropě. Tématem jednání byly například otázky sdílení dat mezi jednotlivými stát, regulatorní přístup k automatizaci v dopravě, ale i téma etiky ve vztahu k fungování autonomních vozidel.

„Česká republika patří mezi země, které v rámci autonomní mobility udávají v Evropě trend. Důkazem je i to, že Ministerstvo dopravy se podílelo na přípravách tohoto setkání a v rámci společných výstupu ze setkání byly využity i podklady z prací Etické komise pro posuzování otázek spojených s provozem automatizovaných a autonomních vozidel v podmínkách ČR, zřízené při Ministerstvu dopravy,“ uvedl Václav Kobera, ředitel Odboru inteligentních dopravních systémů a kosmických aktivit, který na setkání zastupoval Českou republiku.

Diskutována byla tři stěžejní témata: Zaměření na člověka v rámci rozvoje autonomní mobility, data a jejich sdílení a regulatorní přístup k automatizaci v dopravě.

V oblasti zaměření na člověka v rámci rozvoje autonomní mobility se setkání věnovalo tématu důvěryhodné umělé inteligence a etiky, v rámci kterého byla Evropskou komisí zřízena Expertní skupina, která v září 2020 vydala 20 doporučení v oblasti bezpečnosti, etiky dat a algoritmů a odpovědnosti.

Účastníci jednání se shodli, že je potřeba rozvíjet automatizované dopravy v souladu s přístupem zaměřujícím se na člověka s cílem dosáhnout společenských přínosů a standardů, které umožní odpovědný rozvoj autonomní dopravy, a to v souladu s transparentním přístupem a zajištěním bezpečnosti dat.

V rámci oblasti dat panuje shoda na potřebu vytvoření společného modelu řízení struktury pro sdílení dat („data governance model“) a zajištění jejich interoperability.

V tématu přístupu k regulatorním otázkám došlo k rekapitulaci dosavadního vývoje v oblasti regulace, a to jak na úrovni EU, tak Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN), v jejímž rámci byl v červnu 2020 přijat návrh na nařízení týkající se schvalování vozidel s automatizovaným systémem udržování jízdy v pruzích. Při jednání byl zmíněn i aktuální stav řešení oblasti právního rámce v ČR a vycházejí z potřeb a témat, které lze považovat za nejvíce relevantní a prioritní.

Jednání v tomto formátu probíhají pravidelně a další se uskuteční v roce 2021. Ministerstvo dopravy je do příprav a jednání aktivně zapojeno a dále se na nich bude podílet s cílem koordinovat rozvoj autonomního řízení v souladu s rozvojem v ostatních zemích EU.

Aktuální novinky z oblasti autonomní mobility najdete i na specializovaném webu Autonomne.cz.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA