Zaměstnanost v průmyslu dále rostla

| autor: Tisková zpráva Českého statistického úřadu0

Zaměstnanost v průmyslu dále rostla

Průmyslová produkce byla v únoru 2018 po vyloučení sezónních vlivů reálně meziměsíčně nižší o 1,2 %. V porovnání se stejným měsícem předchozího roku vzrostla reálně o 2,7 %. Únor 2018 měl stejný počet pracovních dnů jako únor 2017.

K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,8 procentního bodu, růst o 7,4 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,5 p. b., růst o 7,4 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,5 p. b., růst o 5,9 %).

Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,4 p. b., pokles o 3,0 %), těžba a dobývání (příspěvek -0,3 p. b., pokles o 13,9 %) a opravy a instalace strojů a zařízení (příspěvek -0,2 p. b., pokles o 7,1 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v únoru 2018 meziročně vzrostly o 1,1 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 1,2 %.

Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 4,4 %.

Hodnota nových zakázek v únoru 2018 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 4,1 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 4,6 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 2,7 %.

K meziročnímu růstu nových zakázek celkem přispěla nejvíce odvětví výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,3 p. b., růst o 11,8 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +1,2 p. b., růst o 13,2 %) a výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +0,9 p. b., růst o 2,3 %).

Nové zakázky klesly v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,5 p. b., pokles o 21,4 %) a výroba papíru a výrobků z papíru (příspěvek -0,1 p. b., pokles o 3,2 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*)v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v únoru 2018 meziročně zvýšil o 2,0 %.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v únoru 2018 meziročně vzrostla o 7,3 % a činila 30 282 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v lednu 2018 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 3,0 %.

Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za únor 2018 dne 12. 4. 2018.

_______________

Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za únor 2018 revidovány údaje za leden 2018.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK