1/2022

Základní data VaK 2020

| zdroj: SOVAK ČR0

water-g0f2971192_640.jpg
zdroj: pixabay

Základní data o oboru vodovodů a kanalizací vykazují za rok 2020 i nadále trend v nárůstu obyvatel připojených na veřejný vodovod i kanalizaci (Výroční zprávy MZe zpracované SOVAK ČR).

Ve srovnání evropských států z roku 2020 v délce vodovodní sítě přepočtené na počet obyvatel se ČR pohybuje na 15. pozici a v délce kanalizační sítě přepočtené na počet obyvatel na 16. pozici (EurEau).

napojení vodovody.png
napojení kanalizace.png

V posledních letech zůstává setrvalý trend ve výrobě a spotřebě pitné vody, mírně narůstá množství odpadní vody vypouštěné do kanalizace (Zprávy o stavu vodního hospodářství zpracované SOVAK ČR).

napojení vak EU.png
spotřeba vody.png
splaškové.png

Za velmi důležitý ukazatel považujeme ztráty vody v trubní síti, které v roce 2020 oproti roku 2019 mírně narostly. Přesto trend posledních let ukazuje na účinné investice do nejmodernějších technologií vodárenské infrastruktury a také cílených a systematických oprav vodárenské sítě.

ztráty.png

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO