Studie EN

Začlenění budov do systému EU-ETS nesmí jít proti stávajícím nástrojům podporujícím renovace

| zdroj: Šance pro budovy0

prague-3955742_640.jpg
zdroj: pixabay

Šance pro budovy nepovažuje začlenění sektoru budov do systému obchodování s emisními povolenkami za efektivní nástroj pro snižování emisí v budovách. Aliance souhlasí, že zahrnutí ceny uhlíku do spotřeby energie a paliv je správné, nicméně uhlíková daň pro to může být vhodnější a jednodušší. Daleko důležitější je zachovat a posílit stávající renovační programy a směřovat výnosy z nákupů emisních povolenek právě tam.

V rámci dohodnutého zvýšení ambicí ve snižování emisí uhlíku k roku 2030 spustila Evropská komise konzultace k jednotlivým legislativním aktům, které mají naplnění tohoto ambicióznějšího cíle pomoci. Konkrétní návrhy legislativy mají být představeny v červnu 2021 v rámci balíčku označovaného „Fit for 55,“ přesto je již z předběžné konzultace zřejmý směr, kterým se chce Komise vydat.

Jedním z návrhů je rozšíření systému obchodování s emisními povolenkami i na sektory, které v tomto systému zatím nejsou, a to včetně sektoru budov. Ten je v EU zodpovědný za asi 40 % spotřeby energie a 36 % emisí. Jen část těchto emisí je nyní pokryta v systému EU-ETS. Snižování spotřeby energie v budovách a související emise jsou nyní řešeny předně v rámci směrnic o energetické účinnosti1 a o energetické náročnosti budov2 a v rámci rozhodnutí o sdílení úsilí3 a jsou důležitým rámcem pro plnění klimaticko-energetických cílů.

Studie Šance pro budovy a Univerzitního centra energeticky efektivních budov ukazuje, že v budovy v ČR lze do roku 2050 dekarbonizovat.4 Roční emise z provozu stávajících budov lze do roku 2050 snížit o více než 30 Mt CO2 oproti současnému stavu, ale tempo renovací by se muselo 3x zrychlit.

Šance pro budovy obecně vítá snahu Komise o zvýšení míry renovací, která byla vyjádřena v rámci komunikace k vlně renovací,5 a také zpoplatnění zboží a služeb podle uhlíkové náročnosti, ale domnívá se, že začlenění budov do systému EU-ETS není správný nástroj.

 1. Cenový signál není to hlavní, co majitele budov přiměje k renovaci
  • Elasticita poptávky po teple není velká. Lidé často nemohou jednoduše pouze změnou chování snížit svou spotřebu energie na vytápění, aniž by si snížili svůj komfort.
  • Pokud má být cílem snížení množství emisí a zachování či dokonce zvýšení komfortu uživatelů, je u stávajících budov důležité tyto budovy renovovat. To, že se nerenovuje tolik a ani tak důkladně, aby se dostatečně snížily emise sektoru budov, ale není primárně způsobeno tím, že by teplo bylo levné.
  • Důkladná renovace je komplexní a investičně relativně náročná záležitost, o které se majitel nerozhoduje ze dne na den. Často jsou složité i rozhodovací procesy v budovách, které nemají jen jednoho vlastníka. Stačí se podívat na bytové domy, kde jsou společenství vlastníků jednotek. Bariér, které je třeba odstraňovat, je více, ale cena tepla není z těch hlavních, byť pomáhá zlepšovat návratnost.
  • Lidé žijící v nájemních bytech mají jen omezenou možnost majitele přimět k renovaci. Zároveň často ani sám majitel není nijak motivován do budovy investovat, pokud náklady nesou nájemníci, což je častý model.
  • Je zde riziko, že by opatření obecně dopadlo nejvíc na ty, kteří si renovaci nemůžou z různých důvodů dovolit. Sociální hledisko je důležité i z toho důvodu, že cena emisní povolenky je všude v EU stejná, ale příjmy domácností se významně liší.
  • Pokud by se o způsobu zpoplatnění uhlíkové náročnosti zboží a služeb uvažovalo, pak se uhlíková daň jeví jako vhodnější a jednodušší způsob.

2. Začlenění budov do EU-ETS nesmí jít proti stávajícím nástrojům podporujícím renovace

3. Začlenění budov do EU-ETS nesmí administrativně zatížit vlastníky

Šance pro budovy zároveň upozorňuje, že určité narovnání konkurenčního prostředí mezi subjekty, které jsou zatíženy nákupem emisních povolenek (typicky teplárny) a subjekty, které emisní povolenky kupovat nemusí, je potřeba. Šance pro budovy již v minulosti podpořila návrhy na zavedení „uhlíkové daně“ v ČR, která by tuto nerovnou konkurenci mezi dálkovým teplem a lokálními zdroji tepelné energie řešila. Minimálně z tohoto pohledu dává zpoplatnění uhlíku v budovách smysl právě s ohledem na to, že část energie dodávaná do budov již nyní podléhá EU-ETS.

1https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02012L0027-20210101&qid=1617880804827

2https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02010L0031-20210101&qid=1617880698764

3https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32009D0406

4https://sanceprobudovy.cz/dekarbonizace-budov-do-roku-2050-je-mozna-musime-ale-trikrat-zrychlit/

5https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy