1/2024

Za neměření emisí ve svém závodě v Postřelmově dostaly Slovácké strojírny pokutu

| autor: Česká inspekce životního prostředí0

Za neměření emisí ve svém závodě v Postřelmově dostaly Slovácké strojírny pokutu

Firma ve svém závodě v Postřelmově na Šumpersku provozovala čtyři zdroje znečišťování ovzduší, aniž by u nich zajistila provedení jednorázového měření emisí znečišťujících látek.

Inspektoři při kontrole v září 2018 zjistili například, že v objektu galvanovny je nové pracoviště k aplikaci nátěrových hmot, které má vliv na celkové emise tohoto zdroje. Přitom při každém zásahu do konstrukce či vybavení zdroje znečišťování ovzduší musí být do čtyř měsíců provedeno jednorázové měření emisí. 

„Pracoviště bylo spuštěno v červnu 2017, ale první měření nechala firma provést až v říjnu 2018, tedy až po kontrole ČIŽP,“ přiblížil Radek Pallós, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci.

Podobná pochybení, tedy neměření emisí, inspektoři v Postřelmově zaznamenali na dalších třech zařízeních – v kotelně, v tavírně železných kovů a tavírně neželezných kovů. Ani v jednom z těchto zařízení, která byla buď nově uvedena do provozu, nebo v nich byla instalována nová zařízení, nenechal provozovatel provést jednorázová měření emisí. 

„Firma tak neplnila své základní povinnosti dané zákonem na ochranu ovzduší. Všechna měření si zajistila až po kontrole, tedy s několikaletým zpožděním,“ dodal Pallós.

Opožděná měření prokázala plnění emisních limitů. „Nicméně pokud tato měření chybí, může dojít k ohrožení životního prostředí,“ doplnil Pallós.

Společnost Slovácké strojírny se proti uložené pokutě neodvolala. Sankce je pravomocná.

Inspektoři už firmu dvakrát pokutovali v roce 2018. Ve svém dalším závodě v Uherském Brodě neměla v pořádku filtrační systém v lakovně. Za to dostala pokuty 200 a 300 tisíc korun.

O těchto sankcích více zde http://www.cizp.cz/Slovacke-strojirny-dostaly-letos-od-inspektoru-CIZP-uz-druhou-pokutu.html

http://www.cizp.cz/Slovacke-strojirny-nemely-v-poradku-filtracni-system-v-lakovne-Dostaly-pokutu-200-tisic-korun.html

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag