1/2024

Webinář SOVAK ČR: Co je nového v legislativě oboru VaK?

| autor: Ivana Weinzettlová Jungová| zdroj: SOVAK ČR0

drop-of-water-545377_640.jpg
zdroj: Pixabay

Dne 25. 11. 2020 proběhl online webinář Co je nového v legislativě oboru VaK?, který uspořádal SOVAK ČR. Seminář zahájila Ing. Zuzana Jonová, tajemnice spolku, a v krátkosti představila chystané vzdělávací aktivity SOVAK ČR. Webináře se v příštím roce zaměří například na novelu vodního zákona a vyhlášky č. 428/2001 Sb. Webinář Suchá novela vodního zákona a další legislativní novinky oboru je naplánován na 27. 1. 2021.

S přehledem legislativních změn seznámila účastníky semináře Mgr. Barbora Veselá, předsedkyně právní komise představenstva SOVAK ČR. Zaměřila se jak na aktuální předpisy stěžejní pro vodárenský obor, tak i další novinky v legislativě týkající se vodovodů a kanalizací. Mgr. Barbora Veselá předeslala, že mnoho z uvedených předpisů je ve fázi schvalování.

Patří k nim i novela vodního zákona, která byla v době konání semináře po projednání Senátem PČR vrácena do Sněmovny PČR s pozměňovacími návrhy. (Pozn.: Dne 4. 12. 2020 podepsal novelu vodního zákona prezident České republiky a zákon vejde v platnost od 1. února 2021, pokud ještě nyní vyjde ve Sbírce zákonů.)

Řeší se přitom od roku 2019 a diskuse k ní probíhala předtím delší dobu. Hlavním tématem původně bylo sucho a reakce na tento aktuální problém. Od té doby návrh doznal mnoha změn a jedním z jeho dalších cílů se stala ochrana vody jako nenahraditelného přírodního zdroje. Důležitým opatřením je i snaha využívat srážkovou vodu přímo na pozemcích, či ji případně zadržet a odvést jinam.

V § 5 se navrhuje doplnit povinné využívání srážkových vod na stavebních pozemcích a nově se vkládá § 5a, podle kterého jsou vodoprávní úřady v rámci územního plánování povinny zohledňovat cíle ochrany povrchových i podzemních vod, zejména k zamezení odtoku srážkových vod. Důležitou částí je i problematika ohledně povolení k vypouštění z odlehčovacích komor, povinnosti zavedené minulou novelou.

Mělo by dojít k odstranění tohoto rozporuplného ustanovení a povolení by tak neměla být již vyžadována. Do vodního zákona byla vložena zcela nová hlava, která se týká postupů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody. Pro území republiky a krajů budou tak dostupné plány pro zvládání sucha, jejichž podrobné náležitosti stanoví zákon. V případě, že je vyhlášen stav nedostatku vody bude komise pro sucho vydávat opatření, ve kterých užívání s vodou upraví.

Aktuálně v době konání webináře byl návrh novely vyhlášky č. 428/2001 Sb. v meziresortním připomínkovém řízení, předpokládá se účinnost od 1. 1. 2021 s výjimkou příloh č. 19 a 19 (od 1. 1. 2022) a příloh č. 20 a 24, 25 (účinnost od 1. 1. 2023). Provozovatel získává nové právo oklešťovat a odstraňovat stromoví a jiné porosty, které ohrožují bezpečné a plynulé provozování zařízení, v případě, že tak neučinil vlastník pozemku na základě předchozí výzvy.

Ošetřen je tak častý jev, kdy dochází k výsadbě stromů na pozemcích soukromých vlastníků nad sítěmi a kořeny zasahují do trubek. Zatím ale není soulad se zákonem na ochranu přírody a krajiny, a je tedy možné, že bude přece jen zapotřebí žádat o povolení. Dále se stanoví nové právo provozovatele na přerušení dodávky vody i bez předchozího upozornění v případě omezení nakládání s vodami. Ohledně sucha je vkládána sankce za odběr pitné vody při zavedení opatření, které omezuje odběr vody z vodovodu, například pro umývání aut, napouštění bazénů, zalévání zahrad.

Dříve nebylo toto opatření právně vymahatelné. Diskusi si ještě vyžádá ustanovení ohledně plánu rozvoje vodovodů a kanalizací a nakládání s prostředky, které by měly být vedeny na samostatném bankovním účtu. Je obava, že by to mohlo znamenat velkou limitaci vlastníků, jak s prostředky nakládat. U vlastníků s malým množstvím sítí, kteří by potřebné prostředky shromažďovali dlouho, je rovněž riziko, že bude docházet k znehodnocení finančních prostředků.

Přehledně byla shrnuta situace ohledně tří návrhů na změnu ústavy, které připravily strany KSČM, STAN, či KDU-ČSL, a kromě toho existuje i návrh předložený poslancem Janem Birkem na zavedení samostatného ústavního zákonu o ochraně vody a vodních zdrojů.Přednášející také upozornila na zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, který je podle jejího názoru neprávem ve vodárenství opomíjen. Je možné ho využít zejména v případě, kdy se v rámci územního plánování určí některé vodovody a kanalizace jako prioritní stavby.

Pak je lze upřednostňovat v rámci stavebního řízení. Nově se zavádí pojem přípolože, což je stavba infrastruktury elektronických komunikací, která se přikládá ke stavbě pozemní komunikace nebo dráhy nebo k podzemní stavbě kanalizace, energetického vedení, veřejného osvětlení, produktovodu nebo vedení sítě elektronických komunikací. Zavádí se možnost spojit řízení o dopravní nebo energetické infrastruktuře a vybudování nové nebo úpravě stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, v případě, že záměr stavby to vyžaduje.

Přípolož má specifické náležitosti. Nabízí se například sloučit do jednoho řízení se stavbou nové dálnice i sítě pro vodovody a kanalizace. Pro rozsáhlé stavby přiváděcích řadů by mohl být také využíván. Na závěr Mgr. Barbora Veselá uvedla novinky zaváděné novelou zákona o oceňování, která se vlastníků vodovodů a kanalizací rovněž může dotýkat, a to při oceňování věcných břemen. Téma webináře se setkalo u účastníků akce s příznivou odezvou, o čemž svědčila i živá diskuse. V dotazech zazněla problematika odlehčovacích komor i přeceňování majetku.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA