1/2024

Waste to Energy 2017

| autor: Pavel Mohrmann0

Waste to Energy 2017

Po úvodních slovech pana Šarleje z EVECO Brno přišel s pár větami i Vladimír Ucekaj rovněž z brněnského EVECO. Lehce si rýpl do martyria, které jsme mohli v posledních dvou letech vidět při vzniku nové legislativy.

"Současný zákon je z roku 2001. Novelizován byl asi 42x a je nutné říci, že některé novely byly kosmetické, některé zásadnější. To nejdůležitější co bylo třeba implementovat, tedy směrnice o hierarchii nakládání s odpady a omezení skládkování, se povedlo," řekl Vladimír Ucekaj a pokračoval s lehkou ironií: "Ani nevím, co se děje nyní. Zachytil jsem, že existuje petice asi 800 starostů, kteří se probudili a zjistili, že to bude něco stát."

Svou řečí v zábavnějším modu tak připravil půdu pro dalšího řečníka, kterým byl ředitel Odboru odpadů, Jaromír Manhart.

Jsme gigant ve skládkování KO

Ten v krátkosti shrnul aktuální stav našeho odpadového hospodářství. Sdělil, že ČR produkuje přes 30 mil tun odpadů. Nárůst je způsoben rekonstrukcí železniční a silniční sítě. Z celkové produkce bylo využito přes 86 % a necelých 9 % je ukládáno na skládky.

"Toto je velmi často argumentem skládkařů, kteří tvrdí, že skládkování je dokonce pod normálem. V celkové produkci ano, ale v produkci komunálních odpadů je situace vážná," řekl Jaromír Manhart a dodal: "Celková produkce KO podle dat MŽP je 5,3 mil tun. Skládkujeme 47 %, materiálově využíváme 36 % a 11 % je využito energeticky. Tak vysoká míra skládkování KO není dobrá vizitka."

V dosahování recyklačních cílů je na tom ČR velmi dobře. Z celkové produkce jsme využili v roce 2015 49,1 % což je téměř oněch 50 % které jsou stanoveny na rok 2020.

Co ale Jaromír Manhart vyzdvihl především byl počet skládek. "Počet skládek je hrozivý. Jsme skládkovacím gigantem. 53% skládkovaného KO je opravdu velmi mnoho a je nutné pokračovat v práci a něco s tím udělat. Jenže je tu známý problém. Dle čísel ČSU spalujeme 18 %, což je také důvodem, proč nedostáváme na ZEVO evropské finance."

Podle MŽP spalujeme pouze 11%. K aktuálnímu stavu nové legislativy uvedl, že zákony jsou u ledu v mrazáku. "Nespíme, připravujeme zákon a hned po ustavení nové vlády řízení obnovíme. Do té doby pracujeme na vyhláškách a dalších legislativních úpravách," uzavřel Jaromír Manhart.

Skutečná recyklace v ČR neexistuje

Milan Chromík ze společnosti Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o. upozornil hned na začátku své přednášky, že vyšších stupňů nakládání s odpady je u nás jako šafránu. Existují pouze čtyři spalovny a recyklační zařízení chybí úplně. Valná většina KO je skládkována.

ČR skutečně nerecykluje. Recyklace defacto neexistuje. "Veškerý odpad vhodný k recyklaci se vyváží, protože u nás prostě kapacity na recyklaci nejsou," říká Milan Chromík a pokračuje: „U nás známe separaci - svoz a přetřídění - třídění a dále již proces nejde. Nemeleme, nepeletizujeme, nedrtíme, nepereme, zkrátka netřídíme."

Milan Chromík upozornil, že plasty končí na skládkách. Řekl, že skládka je tak levná, že se ani nevyplatí vozit odpad za hranice. Pak se dotázal, jak vlastně vypadá recyklace v ČR?

"Ke skutečné recyklaci prostě nedochází. Evropská unie bude chtít počítat recyklaci až na vstupu do výroby, na to je ale možná brzy. U nás je za recyklaci považováno už jen to, že se v třídičce změní odpad z katalogového čísla 20 03 .. na 19 12 .., což je již recyklovaný odpad, který se pak odveze na skládku.  

Některé ze skládek mají dokonce povolení dávat tento odpad jak TZS, což tento materiál dokonce osvobozuje od poplatku, což se přirozeně skládkařům líbí. To prostě s recyklací nemá nic společného," řekl na závěr Milan Chromík.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP