Vznik České agentury pro standardizaci

| autor: SOVAK ČR0

Vznik České agentury pro standardizaci

Zřizovatelem ČAS je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „ÚNMZ“), který nadále bude působit jako národní normalizační orgán, tj. bude zastupovat Českou republiku v evropských a světových normalizačních organizacích.

ČAS bude od 1. 1. 2018 pověřen vykonávat činnosti spojené se zabezpečováním tvorby, vydávání a distribuce technických norem. Součástí uvedených změn je skutečnost, že ceny přístupů k technickým normám od 1. 1. 2018 již nejsou stanoveny vyhláškou č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování.

Ceny přístupů k technickým normám budou nově stanoveny ceníkem, který vydává ÚNMZ prostřednictvím Věstníku, přičemž ceník pro rok 2018 byl ve Věstníku již publikován a stávající ceny přístupů zůstávají zachovány.

Ceník na rok 2018 je k dispozici ke stažení zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK