Výzvy OP PIK září 2017

| autor: MPO0

Výzvy OP PIK září 2017

Výzvy OP PIK vyhlášené dne 4. září 2017:

  • IV. výzva programu podpory Služby infrastruktury – Veřejná podpora – aktivita b)
  • IV. výzva programu podpory Služby infrastruktury – Neveřejná podpora – aktivita b)
  • IV. výzva programu podpory Služby infrastruktury – Veřejná podpora – aktivita c)
  • IV. výzva programu podpory Služby infrastruktury – Neveřejná podpora – aktivita c)
  • IV. výzva programu podpory Služby infrastruktury – Veřejná podpora – aktivita d)
  • IV. výzva programu podpory Služby infrastruktury – Neveřejná podpora – aktivita d)

Texty výše uvedených výzev, včetně specifických příloh k výzvám, odkazů na navazující dokumentaci / společné přílohy k výzvám jsou zveřejněné na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, v oddílu Výzvy OP PIK 2017. Prostudování výzvy a dalších souvisejících dokumentů umožní žadateli získat komplexní informace nezbytné ke správnému zpracování žádosti o podporu.

Přesné termíny zpřístupnění žádostí o podporu v MS2014+, zahájení a ukončení příjmu žádostí o podporu, druhu vyhlášené výzvy, modelu hodnocení a finanční alokace na výzvu jsou uvedeny v textu výzvy.

Žádost o podporu bude žadatel podávat pouze prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+. Veškeré informace ohledně podání žádosti o podporu do MS2014+ nalezne žadatel v "Uživatelské příručce IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu", která je uvedena v dokumentaci k výzvám na výše uvedeném webovém odkaze MPO v sekci OP PIK.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB