Reklama

8. 6. 2020  |  Aktuality  |  Autor: CENIA

Výzva ke jmenování členů vědeckého výboru EEA

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) zveřejnila výzvu ke jmenování členů vědeckého výboru. Vědecký výbor poskytuje zásadní podporu řízení EEA. Pomáhá správní radě a výkonnému řediteli při plnění jejich povinností poskytováním nezávislých vědeckých stanovisek v souladu s ustanoveními.

Výbor jako orgán a jeho jednotliví členové rovněž radí správní radě, agentuře a Eionetu v jiných vědeckých záležitostech. Vědecký výbor a/nebo jeho jednotliví členové tedy významně přispívají k práci agentury, jako je například:

 • poskytování stanovisek k víceletým a ročním pracovním programům, k přijímání vědeckých pracovníků a k vědeckým otázkám, které mu byly předloženy správní radou nebo výkonným ředitelem;
 • spolupráce při vytváření víceletých pracovních programů a ročních pracovních programů a při vytváření hlavních složek pro provádění programů, jako je strukturování a stanovení rozsahu evropských tematických středisek (European Topic Center, ETC);
 • podpora při vytváření a dodávání hlavních produktů agentury;
 • podpora při hodnocení výkonnosti agentury;
 • podpora při vývoji postupů kontroly kvality výstupů a procesů agentury;
 • podpora při prosazování vnější viditelnosti agentury ve vědecké komunitě a mezi uživateli.

Při plnění svých úkolů vědecký výbor:

 • pořádá semináře, workshopy a konference společně s agenturou a organizací Eionet za účelem prozkoumání nových myšlenek, vznikajících problémů, témat a výstupů;
 • podle potřeby vytváří pracovní skupiny členů vědeckého výboru podporovaných zaměstnanci agentury a externími odborníky, aby se zaměřili na konkrétní otázky;
 • zajišťuje přístup k výzkumným sítím členů vědeckého výboru;
 • spolupracuje podle potřeby s ostatními vědeckými výbory Evropské unie.

Vědecký výbor se schází pravidelně nejméně dvakrát ročně a svolává jej předseda z vlastního podnětu nebo na žádost alespoň jedné třetiny svých členů. Schůze vědeckého výboru se obvykle konají v prostorách agentury v Kodani. Pracovním jazykem výboru je angličtina. Člen vědeckého výboru je jmenován na období čtyř let s možností prodloužení.

Výzva je určena pro odborníky z následujících oblastí, které byly určeny správní radou EEA:

 1. Datová a informační technologie
 2. Vědecká komunikace
 3. Životní prostředí a zdraví / Chemické látky
 4. Cirkulární ekonomika a využití zdrojů
 5. Biodiverzita a ekosystémy
 6. Změna klimatu
 7. Udržitelnost a předvídavost

Jmenováno může být až deset nových členů, výzva je však pro sedm oblastí. To znamená, že pro některé oblasti může být vybrán více než jeden odborník.

Uchazeči musí splňovat:

 • mít vysokoškolský titul v příslušné vědecké oblasti, nejlépe na postgraduální úrovni,
 • mít nejméně 10 let odborné praxe,
 • být státním příslušníkem jedné z členských zemí EEA (členské státy Evropské unie, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Turecko).

Upřednostňováni budou zejména kandidáti, kteří působí v uznávaných mezinárodních vědeckých komunitách.

Další podrobnosti, kritéria a proces výběru se dozvíte na webových stránkách agentury EEA a v tomto dokumentu.

Foto: wikimedia.org

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372