1/2024

Výzva ke jmenování členů vědeckého výboru EEA

| autor: CENIA0

Výzva ke jmenování členů vědeckého výboru EEA

Výbor jako orgán a jeho jednotliví členové rovněž radí správní radě, agentuře a Eionetu v jiných vědeckých záležitostech. Vědecký výbor a/nebo jeho jednotliví členové tedy významně přispívají k práci agentury, jako je například:

 • poskytování stanovisek k víceletým a ročním pracovním programům, k přijímání vědeckých pracovníků a k vědeckým otázkám, které mu byly předloženy správní radou nebo výkonným ředitelem;
 • spolupráce při vytváření víceletých pracovních programů a ročních pracovních programů a při vytváření hlavních složek pro provádění programů, jako je strukturování a stanovení rozsahu evropských tematických středisek (European Topic Center, ETC);
 • podpora při vytváření a dodávání hlavních produktů agentury;
 • podpora při hodnocení výkonnosti agentury;
 • podpora při vývoji postupů kontroly kvality výstupů a procesů agentury;
 • podpora při prosazování vnější viditelnosti agentury ve vědecké komunitě a mezi uživateli.

Při plnění svých úkolů vědecký výbor:

 • pořádá semináře, workshopy a konference společně s agenturou a organizací Eionet za účelem prozkoumání nových myšlenek, vznikajících problémů, témat a výstupů;
 • podle potřeby vytváří pracovní skupiny členů vědeckého výboru podporovaných zaměstnanci agentury a externími odborníky, aby se zaměřili na konkrétní otázky;
 • zajišťuje přístup k výzkumným sítím členů vědeckého výboru;
 • spolupracuje podle potřeby s ostatními vědeckými výbory Evropské unie.

Vědecký výbor se schází pravidelně nejméně dvakrát ročně a svolává jej předseda z vlastního podnětu nebo na žádost alespoň jedné třetiny svých členů. Schůze vědeckého výboru se obvykle konají v prostorách agentury v Kodani. Pracovním jazykem výboru je angličtina. Člen vědeckého výboru je jmenován na období čtyř let s možností prodloužení.

Výzva je určena pro odborníky z následujících oblastí, které byly určeny správní radou EEA:

 1. Datová a informační technologie
 2. Vědecká komunikace
 3. Životní prostředí a zdraví / Chemické látky
 4. Cirkulární ekonomika a využití zdrojů
 5. Biodiverzita a ekosystémy
 6. Změna klimatu
 7. Udržitelnost a předvídavost

Jmenováno může být až deset nových členů, výzva je však pro sedm oblastí. To znamená, že pro některé oblasti může být vybrán více než jeden odborník.

Uchazeči musí splňovat:

 • mít vysokoškolský titul v příslušné vědecké oblasti, nejlépe na postgraduální úrovni,
 • mít nejméně 10 let odborné praxe,
 • být státním příslušníkem jedné z členských zemí EEA (členské státy Evropské unie, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Turecko).

Upřednostňováni budou zejména kandidáti, kteří působí v uznávaných mezinárodních vědeckých komunitách.

Další podrobnosti, kritéria a proces výběru se dozvíte na webových stránkách agentury EEA a v tomto dokumentu.

Foto: wikimedia.org

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP