Reklama

11. 10. 2019  |  Aktuality  |  Zdroj: MPO ČR / ECHA

Výzva k předložení důkazů k možnému zákazu použití olova ve střelivu, kulkách a rybářských olůvcích

Agentura ECHA vyzývá zúčastněné strany, aby do 16. prosince 2019 předložily důkazy a informace týkající se použití olova ve střelivu (kulkách i brocích) v jakémkoliv terénu i mimo mokřady a v rybářském olůvku.

Na základě žádosti Evropské komise začala Agentura ECHA zkoumat potřebu omezení použití olova ve střelivu a rybářském náčiní. Záměr připravit návrh na omezení byl vložen do Registru záměrů. Cílem této výzvy je záměr podpořit.

Výzva je určena společnostem, obchodním sdružením, loveckým, rybářským nebo sportovním střeleckým organizacím, vědeckým orgánům a všem dalším zúčastněným stranám nebo členským státům, které mají příslušné informace, včetně lovců a rybářů a všech ostatních, kteří mají o tuto záležitost zájem.

Průzkum agentury ECHA je zaměřen na rizika pro životní prostředí a volně žijící živočichy, a také na rizika pro člověka spojena s konzumací zvěřiny. Agentura konkrétně hledá informace týkající se:

  • množství olova použitého nebo uvolněného do životního prostředí a výsledných dopadech na lidské zdraví nebo životní prostředí;
  • současné osvědčené praxe pro minimalizaci expozice člověka nebo životního prostředí olovu během používání;
  • alternativ ke střelám, kulkám a olovu v rybářském náčiní; a
  • dalších sociálně-ekonomických dopadech na společnost s ohledem na možné omezení, např. nákladech
  • a/nebo přínosech pro všechny dotčené zúčastněné strany.

Na základě zjištěných informací připraví ECHA návrh na omezení používání olova v munici a rybářských olůvcích, a to nejen v mokřadech, ale i mimo ně. 

DALŠÍ INFORMACE

ilustrační foto/pixabay

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372