Reklama

8. 7. 2016  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva MPO, Foto: www.flickr.com

Výrobky, obsahující nebezpečné chemické látky, nemají obaly s odolnými uzávěry proti otevření dětmi

ECHA Fórum pro výměnu informací o prosazování (Fórum)* realizovalo projekt zaměřený na plnění legislativních požadavků na obaly vybavené uzávěry odolnými proti otevření dětmi.

ECHA Fórum zadalo provedení pilotního projektu kontroly plnění požadavků na bezpečné obaly, speciálně se zaměřením na vybavení obalů uzávěry odolnými proti otevření dětmi u výrobků s obsahem nebezpečných chemických látek nebo nebezpečných směsí chemických látek prodávaných veřejnosti.

Realizace pilotního projektu se zúčastnilo 15 členských zemí, včetně České republiky. Bylo zkontrolováno celkem 797 výrobků (v tom 24 z ČR), z toho 230 výrobků nevyhovělo požadavkům na klasifikaci, označování a balení látek a směsí podle nařízení CLP (tj. 29 %).

Jednalo se hlavně o výrobky typu: desinfekční přípravky, bělící prostředky a různé druhy čisticích prostředků jako např. čističe odtoků, čističe WC, čističe trub na pečení a oken. Většina kontrol se prováděla u distributorů, hlavně maloobchodníků.

Ve 32 případech inspektoři prokázali, že výrobky obsahující nebezpečné chemické látky, nebyly náležitě zabezpečeny uzávěry odolnými proti otevření dětmi a tím nebyly splněny legislativní požadavky.

Většina kontrolovaných výrobků byla klasifikována jako žíravé pro kůži kategorie 1 a nebezpečné při vdechování kategorie 1. Často se inspektoři setkali s problémy u certifikátů, některé byly nevěrohodné a některé bez jasné vazby na ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372